indochinaexplorer
ล่องเรือสำราญ Ovation of the Seas กรุงเทพ - สิงคโปร์ - ปีนัง - น่านน้ำสากล- สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
ผู้เดินเรือ : ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL
CODE : CV-AA-RC003-4D3N
เดินทาง : สอบถามเจ้าหน้าที่
ระยะเวลา : 4วัน3คืน
เดินทางโดย : Thai Air Asia

ล่องเรือสำราญ Ovation of the Seas
กรุงเทพ - สิงคโปร์ - ปีนัง - น่านน้ำสากล- สิงคโปร์
4 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน Thai Air Asia 

สัมผัสการล่องเรือท่องเที่ยวอย่างมีระดับ
โดยทีมงานทัวร์เรือมืออาชีพ นำท่านท่องเที่ยวสิงคโปร์
สัมผัสอาหารขึ้นชื่อ ข้าวมันไก่ และ บะกุเต๋ อิสระเที่ยวเมืองมรดกปีนัง
ให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญระดับ 5 ดาว ในราคาที่ท่านเอื้อมถึง
***  บนเรือ Ovation of the Seas  3 คืน ***

 
   วันที่เดินทาง     :     สอบถามเจ้าหน้าที่   

 
วันแรก กรุงเทพฯ - สิงคโปร์- ท่าเรือ Marina Center -  ลงเรือ  Ovation  of the Seas
 
 05.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง  พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก พร้อมจัดเก็บสัมภาระเช็คอินการเดินทาง
 
 07.05 น. เดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดย สายการบิน Thai  Air Asia  เที่ยวบินที่  FD359
 
 10.25 น. เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! ข้าวมันไก่ Boon Tong Kee
 
  นำท่านลงทะเบียน ณ. ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center สู่ เรือสำราญ Ovation  of the Seas เรือสำราญที่ทันสมัยที่สุดในโลกสัญชาติอเมริกันที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อปลายปี 2014 และเมื่อขึ้นมาบนเรือแล้ว (หากเวลาอำนวย) เจ้าหน้าที่จะพาคณะเดินทางทัวร์ภายในเรือสำราญเพื่อรับทราบถึงรายละเอียดและสถานที่ต่างๆบนเรือ เช่นส่วนรับประทานอาหาร บันเทิง บริการและสันทนาการต่างๆ ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างหรูหรา เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน  ก่อนเวลาเรือสำราญออกจากท่า ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎการเดินเรือสากล โดยเมื่อมีประกาศจากทางเรือ ให้ทุกท่านไปยังจุดรวมพลตามที่กำหนดไว้บนบัตรขึ้นเรือ (SeaPass) ของท่าน
 
 18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ
 
  จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อน ร่วมกิจกรรมต่างๆ ชมโชว์หรือท่านจะร่วมสนุกกับการเสี่ยงโชค ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
***** เรือออกเดินทางสู่น่านน้ำสากล มุ่งสู่ประเทศมาเลเซีย *****
 
  ที่พัก พักบนเรือ Ovation of the Seas ตามประเภทห้องที่ท่านเลือก
 
วันที่สอง เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ
 
 
จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย บนเรือท่านจะได้พบกับความบันเทิงที่หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การออกกำลังกายรับอรุณในตอนเช้าหรือ Sundance, จ๊อกกิ้งบนดาดฟ้าของเรือ จากนั้นให้ทุกท่าน สนุกสนาน กับกิจกรรม บนเรือ ให้ท่านร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย เช่น
PUBLIC ROOM : บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต
ENTERTAINMENT : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม
SPORT & ACTIVITIES : สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต ปีนหน้าผาจะลอง เซิฟบอร์ด
SPA & WELLNESS : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ซาลอน โยคะ และอื่น ๆ อีกมากมาย
อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญกับกิจกรรมไฮไลท์บนเรือตามอัธยาศัย
หลังรับประทานอาหารค่ำเสร็จ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์ต่างๆที่ทางเรือสำราญ 
นำเสนอไว้ให้ อาทิ ชมการแสดงโชว์แสงสีเสียงเต็มรูปแบบ ณ ห้องเธียเตอร์ หรือจิบเครื่องดื่มสุดโปรด ณ บาร์ หรือเลาจ์นต่างๆบนเรือ 
 
  --**  บริการอาหาร กลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ **--
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านผ่านชม  ตึกรัฐสภา และบันทึกภาพความประทับใจที่    จตุรัสเมอร์เดก้า สถานที่ฉลองเอกราชหลังจากที่อังกฤษเคยปกครองมาเลเซียมายาวนาน ชมอาคารสวยๆรอบๆเช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ซึ่งปัจจุบันได้ใช้เป็นที่ทำการของศาลสูงและยังได้ชื่อว่าเป็นอาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซียอีกด้วย   ชมอดีตเสาธงที่สูงที่สุดในโลก Union Jack สูงถึง 100 เมตรของอังกฤษซึ่งได้ลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐมาเลเซียขึ้นแทน ในวันฉลองเอกราช 31 สิงหาคม ค.ศ.1957 และชมพระราชวังสุลต่าน อีสตาน่า ไนการ่า ถ่ายรูปด้านหน้ากับพระราชวังของสุลต่านมาเลเซีย
 
 16.00 น. เรือสำราญเทียบท่า ณ เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย
** ท่านสามารถลงท่องเที่ยว ที่ เกาะปีนัง  ไม่รวมในค่าทัวร์ **
** สำหรับท่านที่ไม่ลงจากเรือ เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือจัดเตรียมไว้บริการท่าน 
 
 

ปีนัง (Penang) รัฐที่มีสมญาว่า “ไข่มุกตะวันออก” (Pearl of the Orient) อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของคาบสมุทรมลายู ปีนังประกอบด้วยส่วนที่เป็นเกาะ มีพื้นที่ประมาณ 285 ตารางกิโลเมตร และส่วนที่เป็นแผ่นดินใหญ่ 760 ตารางกิโลเมตร ทั้ง 2 ส่วนคั่นด้วยช่องแคบที่มีความกว้าง 3 กิโลเมตร ระหว่างท่าเรือเฟอร์รีเมืองจอร์จทาวน์บนเกาะ กับท่าเรือบัตเตอร์เวิร์ธบนฝั่งแผ่นดินใหญ่ ก่อนหน้านี้การสัญจรระหว่างสองฟากฝั่งต้องอาศัยเรือข้ามฟากแต่ปัจจุบันสะดวกสบายยิ่งขึ้น เมื่อรัฐบาลมาเลเซียสร้างสะพาน Penang Bridge ยาว7 กิโลเมตร เชื่อมสองแผ่นดิน และได้ชื่อว่าเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

สถานที่ท่องเที่ยวที่นำชม
-  ถนน Art Street
-  ห้างสรรพสินค้าเกอร์นี่

 
 20.00 น. ได้เวลาอันสมควร เชิญท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือเพื่อขึ้นเรือ

*** เนื่องจากเรือมีรอบอาหาร เวลาเริ่มต้น  18.00 - 20.00 น.โดยประมาณ  หากท่านกลับจากการท่องเที่ยวไม่ทัน ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับประทานอาหารในเมื้อนั้นๆ ไม่สามารถเรียกชำระเงินคืนได้ และ ทางเรือจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่านขึ้นเรือไม่ทัน เนื่องจาก เรือมีตารางเวลาชัดเจนในการเข้าออกท่าเรือจึงไม่สามารถรอท่านได้ แม้มีเหตุสุดวิสัยทุกกรณี ***
 
 
 18.00 น.
*** สำหรับท่านที่ไม่ลงจากเรือ เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือจัดเตรียมไว้บริการท่าน 
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือ
จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อน ร่วมกิจกรรมต่างๆ ชมโชวร์ หรือท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 23.30 น. รับประทานอาหารมื้อดึก ณ ภัตตาคารบนเรือ 
 
 23.59 น. เรือออกเดินทางกลับสู่ น่านน้ำสากล อิสระชมการแสดง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
  ที่พัก พักบนเรือ Ovation of the Seas ตามห้องพักที่ท่านเลือก
 
วันที่สาม น่านน้ำสากล
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ
 
  วันนี้เรือสำราญจะเดินทางล่องไปตามช่องแคบมะละกา พักผ่อนตามอัธยาศัยในมุมโปรด เพลิดเพลินและสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ บนเรือที่เปิดให้บริการ และทางเรือสำราญมีอาหารไว้บริการท่านทุกมื้อ และอาหารว่างตลอดทั้งวัน วันนี้ท่านจะได้พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเรือสำราญอีก 1 วันก่อนจะบกมือลาเรือสำราญที่ทันสมัยที่สุดลำนี้ 
ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร หรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมต่างๆ มากมายที่มีทางเรือสำราญ  มีให้บริการไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ, สนุกกับเครื่องเล่นดิ่งผสุธาจำลอง Skydiving Experience – RIPCORD BY IFLY,  เครื่องเล่น FLOW RIDER Surf Simulator ลาน รถบั๊มพ์ สนามบาสเกตบอล สนามฟุตบอล และยังเปิดสอนกายกรรมเหิรเวหา และส่วนสันทนาการอื่น ๆ อีกมากมาย
 
  ****** บริการอาหารทุกมื้อ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ ******
 
 ค่ำ วันนี้ที่มื้อค่ำ ในห้องอาหาร Main Dining ทางเรือจัดความสนุกสนานไว้เป็นพิเศษสาหรับทุกท่าน 
เป็น Farewell Dinner โดยพนักงานในห้องอาหารจะร่วมกันแสดงและร้องเพลงเป็นการขอบคุณและอำลาทุกท่าน
 
  หลังรับประทานอาหารค่ำเสร็จ อิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์ต่างๆ บนเรือ อาทิ  ชมการแสดงโชว์แสงสีเสียงเต็มรูปแบบ ณ ห้องเธียเตอร์ เสี่ยงโชคในคาสิโน เป็นต้น
คืนนี้ท่านจะได้รับแถบสีติดกระเป๋าที่ทางเรือสาราญจัดไว้ให้ ขอให้ท่านนำแถบกระเป๋าสีนี้คล้องไว้กับกระเป๋าเดินทางที่ท่านมีความประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ของเรือสาราญนาออกจากเรือ จากนั้นนากระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้ด้านหน้าห้องบริเวณทางเดินก่อนเวลา 21:00 น. โดยเจ้าหน้าที่เรือสาราญจะทยอยมากระเป๋าเดินทางของท่านไปเก็บและเตรียมนำออกจากเรือสำราญในวันรุ่งขึ้น 
และวันเดียวกันนี้ท่านจะได้รับใบแจ้งค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นบนเรือสาราญ ขอให้ท่านชาระค่าใช้จ่ายของท่านให้เรียบร้อยภายในค่าคืนนี้
 
 23.59 น. เรือออกเดินทางกลับสู่ สิงคโปร์  พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
  ที่พัก พักบนเรือ Ovation of the Seas ตามห้องพักที่ท่านเลือก
 
วันที่สี่ สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน  - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ
ให้ท่าน พักผ่อนอิสระ หรือ ร่วมกิจกรรมบนเรือ (ดูจาก Navigator)
 
 09.00 น. เรือเทียบท่า ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center ผ่านพิธีการต่างๆรับสัมภาระ
นำท่าน ช้อปปิ้งร้านสินค้าปลอดภาษี   ให้ท่านช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึก น้ำหอม นาฬิกา ในราคาพิเศษสุดๆ
จากนั้น นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ 
 
 เที่ยง รับประทานอาหาร  ซงฟา บะกุเต๋
 
 บ่าย นำท่านช้อปปิ้งย่าน    ถนนออร์ชาร์ด   สินค้าแบรนด์เนม   รุ่นใหม่ล่าสุด   จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรก   เพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลำจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิ  ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน ชางฮี
 
  **** อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ที่สนามบินชางฮี****
 
 18.00 น. เดินทางสู่ สนามบินชางฮี คณะเช็คอินสัมภาระโดยเจ้าหน้าที่สายการบิน Thai AirAsia
 
 20.40 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน  Thai  AirAsia เที่ยวบินที่ FD 350
 
 20.05 น. เดินทางกลับถึง สนามบิน ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

*** หนังสือเดินทางต้องมีอายุ เหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ เท่านั้น ***
ทางบริษัททัวร์จะไม่รับผิดชอบหากหนังสือเดินทางเหลืออายุไม่ครบกำหนดการเดินทาง
ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการขึ้นโดยเจ้าที่เรือ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นโดยเฉพาะ พาสปอร์ตต่างด้าว

กำหนดวันเดินทาง
 

วันที่เดินทาง

ห้องไม่มีหน้าต่าง

แบบมีหน้าต่าง

ห้องมีระเบียง

สอบถาม

-

-

-

 *** อัตราค่าบริการโปรโมชั่น  ไม่มีราคาเด็ก พักห้องละ 2 ท่าน ***
 
 

 อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน Thai AirAsia  พร้อมน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรัมต่อ ท่าน
2. ค่าห้องพักบนเรือตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. รวมค่าภาษีท่าเรือและภาษีต่างๆของเรือ
6. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
8. สำหรับลูกค้า 20 ท่านขึ้นไป มีเอสคอร์ต ดูแลตลอดการเดินทาง   และมีไกด์ท้องถิ่น คอยให้บริการในประเทศสิงคโปร์ – มาเลเซีย

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าท่องเที่ยวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกิน  20 กิโลกรัมต่อ ท่าน
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
8. ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ สิงคโปร์  ( 250 บาท) ค่าทิป ไกด์ท่องถิ่นและคนรถ กัวลาลัมเปอร์ ( 100 บาท) สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย ESCORT (500 บาท)  *** รวม 850 บาท **

หมายเหตุ : สำคัญมาก

1.ท่านผู้โดยสารสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่เกิน 18 สัปดาห์ สามารถขึ้นเรือได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ / สุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์เกิน 18 สัปดาห์ ไม่สามารถขึ้นเรือได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าโดยสารให้กับผู้โดยสารที่ไม่สามารถขึ้นเรือได้โดยมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว
2.เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถขึ้นเรือได้

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1.ชำระเงิน 100 % ณ วันจอง
2.พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต เพื่อทำการจองเรือและตั๋วเครื่องบิน เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น