indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์ไทย อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศไทย  |  ติดต่อเรา
     
     
เที่ยว 3 ดอยเด่น เชียงราย-เชียงใหม่-ดอยม่อนแจ่ม-ดอยตุง-ดอยแม่สลอง

CODE:TN066-5D4N
( 5 วัน 4 คืน เดินทางโดย: รถปรับอากาศ+ตู้ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
ท้าลมหนาว สิ้นปี เที่ยว 3 ดอย
เชียงราย- เชียงใหม่
ดอยม่อนแจ่ม - ดอยตุง - ดอยแม่สลอง
ไร่สตรอเบอร์รี่ - พระตำหนักดอยตุง
สวนแม่ฟ้าหลวง  
5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : รถปรับอากาศ
 
กำหนดการเดินทาง :      เพียง 8,900.-                                
                                       สอบถามเจ้าหน้าที่  
  ** ทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ 8 ท่านขึ้นไป ออกได้ทุกวัน **
 
วันแรก กรุงเทพ-เชียงราย
 
 18.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยต้อนรับออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.เชียงราย โดยรถปรับอากาศ แวะบริการข้าวต้มรอบดึก ณ ร้านอาหาร จ.นครสวรรค์ (มื้อที่ 1)
 
วันที่สอง ไร่องุ่นเอเดน - ดอยม่อนแจ่ม - ไร่สตรอเบอร์รี่วงค์วาน - วัดต้นเกว๋น - ขันโตกดินเนอร์
 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 2) โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนส์ 
เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ไร่องุ่นเอเดนเป็นไร่องุ่นไร้เมล็ดที่เปิดให้ นักท่องเที่ยวได้เข้าชมและถ่ายรูปสัมผัสกับไร่องุ่นพวงโต ที่ห้อยระย้าจากต้น ละลานตามาก ซึ่งเราสามารถเข้าไปเลือก ตัดจาก ต้นมาชั่งกิโลด้านนอกได้…..จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ดอยม่อนแจ่มตั้งอยู่บนสันเขาในระดับความสูงประมาณ1,350 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านม้งหนองหอย อ.แม่ริม บนม่อนแจ่มมีอากาศหนาวเย็นสบายตลอดทั้งปี สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ โดยรอบ มองเห็นทิวเขาสลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตา อีกด้านก็จะเป็นไร่ปลูกพืชผักเมืองหนาวต่างๆของโครงการหลวง
 
 เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 3) ที่ ร้านอุ่นไอรัก ร้านอาหารบรรยากาศท่ามกลางหุบเขา
 
 บ่าย แวะชมไร่สตรอเบอร์รี่วงค์วาน อ.สะเมิงตั้งอยู่กลางหุบเขา อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ปลูกสตรอเบอรี่แบบชีวภาพปลอดสารจึงทำให้ทางไร่ฯได้ผลสตรอ เบอรี่ ผลใหญ่ สวยสด ปลอดภัยจากสารพิษต่างๆซึ่งน่ารับประทานอย่างมากเชิญเก็บสตรอเบอร์รี่สดๆ ได้ตามสะดวก….ตามรอยละครเรื่องรอยไหมที่วัดต้นเกว๋น  วัดแห่งนี้เป็นต้นแบบของหอคำหลวง เคยเป็นที่ถ่ายทำละครเรื่องรอยไหม  วัดแห่งนี้มีความโดดเด่นด้านการแกะสลักที่มีลวดลายอ่อนช้อยงดงาม ในแบบสถาปัตยกรรมแบบล้านนา  โดยฝีมือช่างหลวงแห่งราชสำนักเชียงใหม่และมีศาลาจตุรมุขหลังเดียวในล้านนา
 
 17.00 น. เช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนส์ หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
 19.00 น. รับประทานอาหารแบบขันโตก ขันโตกดินเนอร์ (มื้อที่4)  และชมการแสดงพื้นเมือง การฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียนนอกจากนั้นการแสดงอื่นๆ ที่จัดให้มีคือ ฟ้อนดาบ ฟ้อนเงี้ยว ฟ้อนน้อยใจยา ฟ้อนมุ้ยเชียงตา หรือฟ้อนสาวไหมรวมถึงการละเล่นประยุกต์ของชาวเขาเผ่าต่าง     
 
 21.00 น. นำคณะกลับเข้าสู่ที่พัก
 
วันที่สาม เชียงใหม่ - วัดท่าตอน - สวนส้มธนาธร - ดอยแม่สลอง - เชียงราย
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่5)   ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางต่อไปยัง จ.เชียงราย โดยใช้เส้นทาง อ.ฝาง
 
 เที่ยง แวะรับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ท์ ณ ร้านอาหารท่าตอนชาเล่ต์ (มื้อที่6)  
 
 บ่าย ชม วัดท่าตอน  ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระโพธิสัตว์กวนอิมยืนประทานน้ำ ให้ผู้เลื่อมในศรัทธากราบไหว้ และชมวิวแม่น้ำกกที่เว้าโค้งงดงามตลอดทั้งสองฝั่ง แวะชม สวนส้มธนาธร ให้ท่านนั่งรถรางชมสวนส้มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชมวิวทิวทัศน์กว้างไกลสุดสายตา และเลือกซื้อส้มสายน้ำผึ้งสดๆจากสวนเป็นของฝากกลับบ้าน  นำท่านเดินทางสู่ ดอยแม่สลองเข้าคาราวะสุสานนายพลต้วน และชิมชารสเลิศของเมืองไทย เลือกซื้อสินค้านานาชนิดจากชาวเขาที่ตลาดดอยแม่สลอง
 
 18.00 น. บริการอาหารเย็นร้านอาหารสลุงคำ  (มื้อที่7)    
เข้าที่พักโรงแรมลาเวียอองโรส
 
วันที่สี่ ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - แม่สาย - วัดร่องขุ่น - กว๊านพะเยา
 
 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  หลังอาหารออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ดอยตุง โดยใช้เส้นทางเดิม
 
 09.30 น. เดินทางถึงดอยตุง เข้าชม พระตำหนักดอยตุง ซึ่งเคยเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีรูปทรงผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับชาเลย์ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีการแกะสลักไม้ตามกาแล เชิงชายและขอบหน้าต่างเป็นลวดลายต่าง ๆ โดยฝีมือช่างชาวเหนือ รอบ ๆ พระตำหนักมีสวนดอกไม้หลากพันธุ์ หลายสี ให้ความสวยงามสดชื่น  สวนแม่ฟ้าหลวง อยู่ด้านหน้าพระตำหนักดอยตุง มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาว อาทิ ดอกซัลเวียพิทูเนีย บีโกเนีย กุหลาบ ดอกลำโพง ไม้ยืนต้นและซุ้มไม้เลี้อยอีกมากกว่า 70 ชนิด
 
 12.30 น. บริการอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ท์ ณ ห้องอาหารของโรงแรมวังทอง  ทำเรื่องผ่านแดนเข้าสู่ประเทศพม่า เชิญท่านเลือกจับจ่ายสินค้าพื้นเมือง อาทิ ผลไม้ สบู่ สมุนไพร สุราต่างประเทศ ฯลฯ ที่มีให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกมากมายหลากหลายชนิด ณ ตลาดท่าขี้เหล็ก เชิญท่านถ่ายรูปคู่กับป้าย เหนือสุดแดนสยาม ไว้เป็นที่ระลึกชมสินค้านานาชนิด
 
 17.00 น. จากนั้นเข้าชม วัดร่องขุ่น วัดที่สร้างขึ้นตามความเชื่อของคนที่ได้ศึกษาธรรมะมาอย่างดีและอุทิศตนเองและเงินทองเพื่อสร้างศาสนสถานที่สวยงามวิจิตรตระการตาด้วยโทนสีขาว โดยอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
 
 19.30 น. บริการอาหารเย็นร้านอาหารแสงจันทร์  ริมกว๊านพะเยา  หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
 
วันที่ห้า กรุงเทพ
 
 05.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
 
 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความปลอดภัย และผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ.

อัตราค่าบริการ    ขั้นต่ำ 40 ท่าน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 
วันที่ออกเดินทาง    สอบถาม
ผู้ใหญ่ ท่านละ 8,900 บาท (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 7,900 บาท (มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 6,900 บาท (ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท
ช่วงเทศกาล คิดค่าบริการเพิ่ม อีกท่านละ 600 บาท

อัตรานี้รวม
- ค่ารถปรับอากาศ
- ค่าที่พักห้องพัก 2- 3 ท่าน
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- มัคคุเทศก์นำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย ครีมกันแดด, แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ยารักษาโรคประจำตัว

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง
การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ 3,000 บาท
การโอนเงิน ชื่อ บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซพลอเรอร์  
แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ ที่แฟกซ์ 02-814-9587   ATTN : ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย

กรณียกเลิกการเดินทาง แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทางจะไม่คืนเงินทั้งหมด

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi