indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์ลาว อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศลาว  |  ติดต่อเรา
     
     
สะบายดีหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน QV

CODE:LM002-4D3N
( 4 วัน 3 คืน เดินทางโดย: สายการบินลาว )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
สะบายดีหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ QV
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : สายการบินลาว
 
วันแรก กรุงเทพฯ – เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง
 
 13.00 น. พร้อมกันที่สนามบิน เจ้าหน้าที่จะคอย อำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระการเดินทาง
 
 15.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินลาว  สู่นครเวียงจันทน์
 
 16.00 น. ถึงสนามบินวัตไต นครเวียงจันทน์ จากนั้นเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อไปยังหลวงพระบาง
 
 16.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินลาว สู่หลวงพระบาง
 
 17.30 น. เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องการตรวจคนเข้าเมือง
 
 18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นเข้าสู่ที่พัก
 
วันที่สอง หลวงพระบาง – วัดวิชุน -พระธาตุภูษี บ้านซ่างไห – ถ้ำติ่ง
 
 05.00 น. เชิญร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว สัมผัสบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบางรวมถึงขบวนพระสงฆ์-เณรจำนวนนับร้อย ๆ รูป โดยการตักบาตรนี้จะรับแต่ข้าวเหนียวสีขาวเท่านั้น กับข้าว ใส่ในบาตรจากนั้น นำท่านชม ตลาดเช้า (Morning Market) ชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวหลวงพระบางท่านสามารถหาซื้ออาหารพื้นเมือง เช่น ไคแผ่น ข้าวจี่ปาแตใส่ไส้ หรือจะลองชิมอาหารเช้า เช่น คั่วหมี่ กาแฟนม ข้าวจี่ย่างจิ้มแจ่วบอง ไส้อั่ว
 
 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น ชม พระปรางค์สมาธิใหญ่ที่สุดในหลวงพระบางที่ วัดวิชุน สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ. 2046-2047วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ รูปทรงคล้ายแตงโม ชาวลาวเรียกว่า พระธาตุหมากโม“พระพุทธเจดีย์รูปแตงโม” เจดีย์นี้เคยทรุดโทรมมากเพราะเคยถูกพวกจีนฮ่อเข้ามาปล้นในปี พ.ศ. 2438 ต่อมาพระเจ้าสักกะลิน ได้โปรดให้มีการบูณะใหม่ และมีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี 2457 ได้ค้นพบวัตถุโบราณมีค่ามากมายปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง วัดวิชุนเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เดิมมีโบสถ์ทำด้วยไม้ แกะสลักฉลุลวดลายงดงามมาก วัดนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง เป็นแหล่งรวมผลงานฝีมือช่างสกุลต่างๆเพราะผ่านการซ่อมมาหลายยุคหลายสมัย ทำให้พุทธสถาปัตย์วัดวิชุนนี้มีความโดดเด่นแตกต่างจากวัดอื่นๆ ในหลวงพระบาง
 
 09.30 น. นำท่านล่องเรือสู่ บ้านซ่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้า โรงจำหน่ายและยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย วางจำหน่ายอย่างเป็นระเบียบ ชมความร่วมมือของชาวบ้านที่ได้จัดแต่งลานบ้านอย่างสวยงามเพื่อรอรับนักท่องเที่ยว ล่องต่อไปอีก 30 นาที สู่ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำบนหน้าผาริมแม่น้ำโขง มีอยู่ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำบน-ล่าง ถ้ำชั้นล่างมีความสูงจากระดับน้ำ 60 เมตร ถ้ำติ่งบน ต้องขึ้นบันไดด้านซ่ยมือ 218 ขั้น ในอดีตชาวลาวนับถือผี เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมานับถือศาสนาพุทธในสมัยพระเจ้าโพธิสารราช ถ้ำติ่งจึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ในวันปีใหม่ ของลาวเจ้ามหาชีวิต และข้าราชบริพาร พระสงฆ์ ประชาชน จะเดินทางมาสรงน้ำพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในถ้ำนี้ซึ่งเคยมีพระพุทธรูปทอง,เงิน,นาก แต่ปัจจุบันเหลือพระพุทรูปไม้จำนวนนับพันองค์
 
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นนำท่าน เดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน สู่ น้ำตกตาดกวงชีหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดของเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้น ๆ อย่างสวยงาม พร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชะอุ่มรอบ ๆ บริเวณแล้วเดินทางโดยรถเข้าสู่หลวงพระบาง ชม วัดใหม่สุวันพูมา วัดที่ประทับของพระสังฆราชลาวซึ่งเป็นวัดที่มีอุโบสถที่สวยงามในศิลปะแบบอุบมุง แล้วนำท่าน ชมพระธาตุภูษี (เดินขึ้นบันได 328 ขั้น) ที่ตั้งโดดเด่นใจกลางเมืองหลวงพระบางพร้อมชมทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน ถ้าในฤดูหนาวหนาวระหว่างทางท่านจะได้รับแต่ความร่มรื่น และ อบอวนไปด้วยกลิ่นดอกจำปาลาว(ดอกลั่นทม) ดอกไม้ประจำชาติของลาวตลอดสองข้างทาง เมื่อท่านเดินถึงยอดเขาท่านจะได้พบเจดีย์สีทอง ศิลปะลาวแท้บรรจุพระธาตุตั้งอยู่บนยอดเขา ให้ท่านได้นมัสการขอพร เมื่อลงจากยอดภูษี ท่านจะพบกับ ตลาดค่ำ (Night Market) เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็น ถึงประมาณ 4 ทุ่ม จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม แม้แต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้ามากมายวางอยู่บนถนน และริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน (เราจะให้เวลาท่านเพียงเล็กน้อย เลือกซื้อด้วยสายตา)
จากนั้น นำท่านไปรับประทานอาหารค่ำ หลังอาหารนำท่านกลับโรงแรมที่พัก
 
วันที่สาม หลวงพระบาง – พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต - ช้อปปิ้ง ตลาดดารา - วังเวียง
 
 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
 08.30 น. ชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวง “พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิตของลาว” สร้างขั้นในปีพฬศ. 2447 เพื่อเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตสว่างวงศ์ ลักษณะเป็นศิลปะแบบลาวผสมฝรั่งเศส ต่อมาแก้ไขให้เป็นปราสาทแบบลาว ปัจจุบันได้เปลี่ยนมา เป็นพิพิธภัณฑ์ ในปีพ.ศ. 2519 ที่หอด้านหน้าเป็นที่ประดิษฐานของ พระบาง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวลาว องค์พระสูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม พระหัตถ์แสดงปางอภัยมุทรา หล่อด้วยทองคำบริสุทธิ์ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมืองหลวงพระบาง ชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้นและได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และ เจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดที่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่แม่น้ำคานมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง เป็น “ศูนย์ศิลปกรรมล้านช้าง” ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาด มีการวางผังออกแบบและบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม ชม สิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปะสกุลช่างล้านช้าง ก่อนอำลาเมืองหลวงพระบาง นำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ง ตลาดดารา และบ้านผานม (อยู่ห่างจากตัวเมือง 3 กิโลเมตร) หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ริมน้ำคาน ชาวไทลื้อที่อพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา ตั้งแต่ปี พ.ศ.1890 ในอดีตหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านของข้าราชบริพารของเจ้ามหาชีวิตแห่งราชอณาจักรล้านช้าง ผู้หญิงมีหน้าที่หลักคือ ทอผ้าถวายราชสำนักตามพระราชกระแสรับสั่งของเจ้ามหาชีวิต และพระราชวงศ์ ชาวบ้านผานมจึงมีการทอผ้าที่ประณีตงดงามจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่ว ชีวิตประจำวันของผู้หญิงของหมู่บ้านจะผูกพันกับการทอผ้าทุกครัวเรือน ตั้งแต่เด็กสาวไปจนถึงผู้เฒ่าเมื่อรัฐบาลเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2518 มีการยกเลิกตำแหน่งเจ้ามหาชีวิตหมู่บ้านนี้จึงหันมาทอผ้าขายนักท่องเที่ยว และคนทั่วไป
 
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 
 13.00 น. เดินทางสู่ เมืองวังเวียงโดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะชมหมู่บ้านชาวลาวและชาวเขาเผ่าต่างๆ พร้อมสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน รวมถึงความสวยงามของธรรมชาติที่มีอยู่อย่างมากมาย
 
 18.00 น. ถึงเมืองวังเวียง ซึ่งเป็นเมืองธรรมชาติที่สวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของลาว ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซอง ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง วังเวียงได้ฉายาว่า “กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว”
จากนั้น รับประทานอาหารค่ำและเข้าพักที่ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่ วังเวียง – เวียงจันทน์ –วัดเจ้าแม่ศรีเมือง – วัดพระแก้ว- ประตูชัย - กรุงเทพฯ
 
 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
 
 08.30 น. เดินทางสู่นครเวียงจันทน์โดยรถ (ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง) ถึง แขวงกำแพงนครเวียงจันทน์ ชมเมืองและศาสนสถานที่สำคัญ นมัสการ วัดเจ้าแม่ศรีเมือง ถือเป็นศาลหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเวียงจันทน์นับถือมาก
 
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร จากนั้นชม หอแก้ว หรือ วัดพระแก้วลาว ที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระ แก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากเชียงใหม่ แล้วนำท่านข้ามถนนไปชม จากนั้นชมและสักการะ วัดพระธาตุหลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว เป็นพระธาตุที่มีขนาดทั้งสูงและใหญ่ที่สุดในลาว สูงถึง 45 เมตร ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศษเข้าด้วยกันอย่างงดงาม และกลมกลืนอย่างไม่น่าเชื่อแวะช้อปปิ้ง ตลาดเช้า-ตลาดแลง(Morning Market) เลือกซื้อสินค้ามากมาย
 
 17.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินวัตไต
 
 19.00 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินลาว
 
 20.00 น. ถึงสนามบิน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
 
อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินเส้นทาง กรุงเทพ - เวียงจันทน์   สายการบินลาว
 • ค่าตั๋วเครื่องบินเส้นทาง เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง สายการบินลาว
 • ค่าตั๋วเครื่องบินเส้นทาง เวียงจันทน์ – กรุงเทพ สายการบินลาว
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง   (700 บาท , 10,000 กีบ ,10 USD )และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าห้องพัก 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่ามัคคุเทศก์ลาว
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตามรายการ
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์
 • ค่าซักรีด และค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 • ค่าข้าวเหนียวสำหรับใส่บาตร
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล)
 • ทิปสำหรับมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถลาว
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
- การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ  5,000 บาท 
พร้อมส่ง Fax สำเนา Passport  มาที่ 02-814-9587 หรือเล่มตัวจริง มาที่บริษัท   ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทางหรือตามที่   บริษัทแจ้งรับเอกสาร การโอนเงิน ชื่อบัญชี บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซพลอเรอร์   

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%
2.บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อ การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
หมายเหตุ : *** รายการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดสิทธิผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***
 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi