indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศมาเลเซีย  |  ติดต่อเรา
     
     
หาดใหญ่- เก็นติ้งไฮแลนด์- คาเมร่อน - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจาย่า - สวนดอกไม้ - ตึกแฝดTwin Tower

CODE:MY-Hilight-001-5D4N
( 5 วัน 4 คืน เดินทางโดย: โค้ชปรับอากาศ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
เก็นติ้งไฮแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์
เมืองใหม่ปุตราจาย่า - คาเมรอน -  ชมไร่ชาเที่ยวชมสวนดอกไม้
แวะถ่ายรูปคู่ตึกแฝด Twin Tower
พักคาเมรอนไฮแลนด์ 1 คืน
เก็นติ้งไฮแลนด์ 1 คืน
5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : โค้ชปรับอากาศ
 
กำหนดเดินทาง : สอบถามเจ้าหน้าที่                                        
ทัวร์เหมา กำหนดวันเดินทางเองได้   10,900 บาท 
                                  *** ทัวร์เทศกาลจำนวนจำกัด  จองด่วน ***
 
วันแรก กรุงเทพ–หาดใหญ่                                                           (-/-/เย็น)
 
 15.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ
 
 16.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่หาดใหญ่.....พร้อมบริการอาหารกล่องบนรถ ทีมงานมัคคุเทศก์กล่าวทักทายท่านผู้มีเกียรติและแนะนำข้อมูลการเดินทาง
 
วันที่สอง หาดใหญ่ - ด่านสะเดา - เก็นติ้ง                               (เช้า/เที่ยง/เย็น)
 
 06.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ หาดใหญ่
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นออกเดินทางสู่ด่านสะเดา
 
 07.30 น. นำท่านเดินทางสู่ประเทศมาเลเซียผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือ
เดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพิธีการของศุลกากรของประเทศมาเลเซีย ที่ด่านบูกิตคา อีตั๊มผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ตันหยงมาลิม ซึ่งเป็นทางผ่านดูทัศนียภาพที่สวยงามตามเส้นทาง
 
 12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ระหว่างทาง)

 
 15.00 น. เดินทางถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า SKYWAY สุดยอดเทคโนโลยีที่สะดวก ปลอดภัยและเร็วที่สุดในโลกสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที รวมระยะทาง 3.4 กิโลเมตรให้ท่านได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น
นำท่านเช็คอินสู่ โรงแรมเฟิสเวิลด์ โรงแรมที่มีห้องพักมากที่สุดในโลก 
เชิญท่านสนุกสนานกับสวนสนุกซึ่งมีเครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) 
** ห้องพักบนเก็นติ้ง เป็นเตียงเดี่ยว 2 เตียง สำหรับ 2 ท่าน 
   ไม่มีเตียงเสริมห้องพักที่เก็นติ้งไม่มีแอร์ **
 
 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านเดินทาง เชิญท่านเพลิดเพลินกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรือท่านจะเลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการ ชมโชว์) 
  *** สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุต่ำกว่า 21  ปี  ห้ามเข้าคาสิโน ***
 
วันที่สาม เก็นติ้งไฮแลนด์ – คาเมรอน                                        (เช้า/เที่ยง/เย็น)
 
 06.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม
หลังจากนั้น นำท่านอำลายอดเขาเก็นติ้งฯ นำท่านมุ่งหน้าสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก ” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการตาตามเส้นทางแวะร้านนาฬิกาปลอดภาษี หลังจากนั้นนำท่านชม จตุรัสเมอเดก้า ศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร,ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด ชม พระราชวังแห่งชาติ พร้อมทหารม้าทหารราบประจำพระองค์เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกหลังจากนั้นนำท่าน แวะ ร้านช็อกโกแลต และนำท่าน ถ่ายภาพคู่กับตึกคู่แฝด ( TWIN TOWER ) เก็บไว้เป็นที่ระลึก
 
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน เดินทางมุ่งหน้าสู่   เมืองใหม่ (PUTRA  JAYA) ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลนำท่านชมสำนักรัฐมนตรี  ชมมัสยิดสีชมพูซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากภายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่างๆผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม  เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัยทาง 
 
 14.00 น. หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ คาเมรอนไฮแลนด์  ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500   ฟิต  ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติสลับซับซ้อนเพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆมากมายแม้แต่ราชาไหมไทย “ จิม ทอมสัน ” ก็มาหายสาบสูญจากที่นี่ คาเมรอนฯแบ่งเป็นชุมชนเมืองสามระดับ(สามชั้น) ทุกระดับจะมีร้านค้าโรงแรม ตลาด แม้แต่ธนาคารในต่างประเทศก็มาเปิดบนเขารูปนี้มีสามชั้น ชั้นแรกชื่อ RING LET , ชั้นที่สอง TANAHRATA ชั้นสาม BRING CHANG  ไต่ระดับภูเขาซึ่งเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวจากเขาลูกหนี่งไปสู่อีกลูกหนึ่ง(โปรดเตรียมยาแก้เมารถติดตัวไปด้วย )

 

 
 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารแบบสตีมโบ๊ต สุกี้หม้อไฟ
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
โรงแรม เฮอริเทจ ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า (ที่พักไม่มีแอร์เนื่องจากอากาศเย็นตลอดปี)
 
วันที่สี่ คาเมรอน - หาดใหญ่ - กรุงเทพ                               (เช้า/เที่ยง/เย็น)
 
 06.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม
สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นแสนเย็นสบายบนยอดเขาในยามเช้า    สัมผัสความสวยงามของ สวนดอกไม้ เมืองหนาว ที่มากไปด้วยความงามของ ดอกไม้เมืองหนาวพันธ์ต่างๆ อาทิ ดอกลำโพง  แยมมิร่า กุหลาบโคมญี่ปุ่น ฯลฯ สนุกกับการถ่ายรูป ชมไร่ชา หลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่หาดใหญ่
 
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ระหว่างทาง)
 
 18.00 น. ถึงด่านจังโหลน เพื่อแวะช้อปปิ้ง สินค้าปลอดภาษี ที่ดิวตี้ฟรีจนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ
 
 19.00 น. เดินทางถึง อ.หาดใหญ่ เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถโค้ชปรับอากาศคันเดิม ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร ที่ อ.สะเดา
 
วันที่ห้า กรุงเทพฯ
 
 05.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
 
 

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผลประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กต่ำกว่า 12 ปี
(ไม่มีเสริมเตียง)

เด็กต่ำกว่า 12 ปี
(ไม่มีเสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

10,900 บาท/ท่าน

10,900 บาท/ท่าน

9,900 บาท/ท่าน

4,500 บาท.-

** เดินทางช่วงเทศกาล ปีใหม่ ตรุษจีน ฯลฯ คิดค่าบริการเพิ่ม 1,000 บาท **
การเดินทางจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 30 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 30 ท่าน
บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา

อัตรานี้รวมค่าบริการ
   - ค่าหมวก
   - อาหารตามระบุในรายการ
   - ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
   - ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
   - มัคคุเทศก์มาเลเซีย
   - ประกันภัยทุนประกัน 1,000,000 บาท
   - ค่าธรรมเนียมด่านผ่านแดนทุกประเทศ
   - โรงแรมระดับ 3 ดาว 2 คืน

อัตราค่าบริการไม่รวม
   - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
   - ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน
   - ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
   - ค่าบริการกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต 3%
   - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณที่จ่าย 3% (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง กรุณาจองมัดจำ 30% ณ วันจอง ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทางหรือตามที่ บริษัทแจ้งรับเอกสาร การโอนเงิน ชื่อบัญชี บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซพลอเรอร์ ธนาคาร กรุงเทพ สาขา บางบอน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 191-4-12444-9 แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ พร้อมหน้าพาสสปร์อตมาด้วยที่ แฟกซ์ 02-814-9587 ATTN : ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 30% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
2.แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วัน หักค่ามัดจำ 50%
3.บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

เอกสารประกอบการเดินทาง : หนังสือเดินทางไทยต้องไม่หมดอายุก่อนเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน

หมายเหตุ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้น และไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทย และต่างประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด
 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi