indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศมาเลเซีย  |  ติดต่อเรา
     
     
เก็นติ้งไฮแลนด์-คาเมรอน 5วัน 4 คืน

CODE:MY-Hilight-001-5D4N
( 5 วัน 4 คืน เดินทางโดย: รถปรับอากาศ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 

เก็นติ้งไฮแลนด์กัวลาลัมเปอร์ - เมืองใหม่ปุตราจาย่า

คาเมรอน -  ชมไร่ชา - เที่ยวชมสวนดอกไม้

แวะถ่ายรูปคู่ตึกแฝด Twin Tower
พัก เก็นติ้งไฮแลนด์ 1 คืน คาเมรอนไฮแลนด์ 1 คืน

กำหนดการเดินทาง  วันที่ 18-22 พค., 22-26 มิย., 7-11 กค., 11-15 สค., 21-25 กย.60

วันแรก             กรุงเทพ หาดใหญ่                                                                                         (-/-/เย็น)

15.00 น.               พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ

16.00 น.               ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่หาดใหญ่.....พร้อมบริการอาหารกล่องบนรถ ทีมงานมัคคุเทศก์กล่าวทักทายท่านผู้มีเกียรติและแนะนำข้อมูลการเดินทาง

วันที่สอง          หาดใหญ่ ด่านสะเดา เก็นติ้ง                                                                      (เช้า/เที่ยง/เย็น)

06.30 น.               อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ หาดใหญ่  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นออกเดินทางสู่ด่านสะเดา

07.30 น.               นำท่านเดินทางสู่ประเทศมาเลเซียผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง

และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพิธีการของศุลกากรของประเทศมาเลเซียที่ด่านบูกิตคาอีตั๊มผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ตันหยงมาลิม ซึ่งเป็นทางผ่านดูทัศนียภาพที่สวยงามตามเส้นทาง

12.00 .               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ระหว่างทาง)

15.00 น.               เดินทางถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า SKYWAY สุดยอดเทคโนโลยีที่สะดวก ปลอดภัยและเร็วที่สุดในโลกสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที รวมระยะทาง 3.4 กิโลเมตรให้ท่านได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น นำท่านเช็คอินสู่ โรงแรมเฟิสเวิลด์ โรงแรมที่มีห้องพักมากที่สุดในโลก              

                         เชิญท่านสนุกสนานกับสวนสนุกซึ่งมีเครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัย

(ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) 

**ห้องพักบนเก็นติ้ง เป็นเตียงเดี่ยว 2 เตียง สำหรับ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริมห้องพักที่เก็นติ้งไม่มีแอร์**

18.00 น.               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทาง เชิญท่านเพลิดเพลินกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิด 24 .. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรือท่านจะเลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการ ชมโชว์) 

  *** สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุต่ำกว่า 21  ปี  ห้ามเข้าคาสิโน ***

วันที่สาม          เก็นติ้งไฮแลนด์คาเมรอน                                                                             (เช้า/เที่ยง/เย็น)

06.00 .               รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม

หลังจากนั้นนำท่านอำลายอดเขาเก็นติ้งฯนำท่านมุ่งหน้าสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการตาตามเส้นทางแวะร้านนาฬิกาปลอดภาษี หลังจากนั้นนำท่านชม จตุรัสเมอเดก้า ศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร,ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด ชม พระราชวังแห่งชาติ พร้อมทหารม้าทหารราบประจำพระองค์เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกหลังจากนั้นนำท่าน แวะ ร้านช็อกโกแลต และนำท่าน ถ่ายภาพคู่กับตึกคู่แฝด ( TWIN TOWER ) เก็บไว้เป็นที่ระลึก

12.00 .               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนำท่าน เดินทางมุ่งหน้าสู่   เมืองใหม่ (PUTRA  JAYA) ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลนำท่านชมสำนักรัฐมนตรี  ชมมัสยิดสีชมพูซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากภายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่างๆผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม  เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัยทาง 

14.00 น.               หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คาเมรอนไฮแลนด์  ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500   ฟิต  ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติสลับซับซ้อนเพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆมากมายแม้แต่ราชาไหมไทย จิม ทอมสัน ก็มาหายสาบสูญจากที่นี่ คาเมรอนฯแบ่งเป็นชุมชนเมืองสามระดับ(สามชั้น)ทุกระดับจะมีร้านค้าโรงแรม ตลาด แม้แต่ธนาคารในต่างประเทศก็มาเปิดบนเขารูปนี้มีสามชั้น ชั้นแรกชื่อ RING LET , ชั้นที่สอง TANAHRATA ชั้นสาม BRING CHANG  ไต่ระดับภูเขาซึ่งเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวจากเขาลูกหนี่งไปสู่อีกลูกหนึ่ง(โปรดเตรียมยาแก้เมารถติดตัวไปด้วย )

18.00 .               รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารแบบสตีมโบ๊ต สุกี้หม้อไฟ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

โรงแรม เฮอริเทจ ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า (ที่พักไม่มีแอร์เนื่องจากอากาศเย็นตลอดปี)

วันที่สี่              คาเมรอน – หาดใหญ่ – กรุงเทพ                                                                      (เช้า/เที่ยง/เย็น)

06.00 .               รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นแสนเย็นสบายบนยอดเขาในยามเช้า                                   สัมผัสความสวยงามของ สวนดอกไม้ เมืองหนาว ที่มากไปด้วยความงามของ ดอกไม้เมืองหนาวพันธ์ต่างๆ

อาทิ ดอกลำโพง  แยมมิร่า กุหลาบโคมญี่ปุ่น ฯลฯ สนุกกับการถ่ายรูป ชมไร่ชา หลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่

หาดใหญ่

12.00 .               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ระหว่างทาง)

18.00 .               ถึงด่านจังโหลน เพื่อแวะช้อปปิ้ง สินค้าปลอดภาษี ที่ดิวตี้ฟรีจนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ

19.00 น.               เดินทางถึง อ.หาดใหญ่ เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถโค้ชปรับอากาศคันเดิม ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ

                                บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร ที่ อ.สะเดา

วันที่ห้า            กรุงเทพ     

08.00 น.               เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่มีเตียง

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

18-22 พค., 22-26 มิย., 7-11 กค., 11-15 สค., 21-25 กย.60

10,900 บาท/ท่าน

9,900 บาท/ท่าน

8,900 บาท/ท่าน

2,500 บาท

การเดินทางจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 30 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 30 ท่าน

บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา

อัตรานี้รวมค่าบริการ      - อาหารตามระบุในรายการ         - ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ - ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว

- มัคคุเทศก์ท้องถิ่นมาเลเซีย   - ประกันภัยทุนประกัน 1,000,000 บาท                 - ค่าธรรมเนียมด่านผ่านแดนทุกประเทศ     

- โรงแรมระดับ 3 ดาว 2 คืน  

อัตราค่าบริการไม่รวม 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ                                                      - ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน   

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้                              - ค่าบริการกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต 3%

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณที่จ่าย 3% (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)                   - ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น      

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง     กรุณาจองมัดจำ 3,000 ณ วันจอง  ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทาง แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ พร้อมหน้าพาสสปร์อตมาด้วยที่ แฟกซ์ 02-8149587 ATTN: ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย

กรณียกเลิกการเดินทาง  1.แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 30% ของราคาทัวร์ทั้งหมด

2.แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วัน หักค่ามัดจำ 50%

3.บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

เอกสารประกอบการเดินทาง: หนังสือเดินทางไทยต้องไม่หมดอายุก่อนเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน

หมายเหตุ  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้น และไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจาก

ความควบคุมของบริษัทฯ  เช่น การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ เป็นต้น กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคน

เข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทย และต่างประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด

 

บริษัทอินโดไชน่าเอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/4521

973 /4 ถนนมาเจริญ (บางบอน5) เขต/แขวงหนองแขม กทม.10160 โทร: 02-8149585-6 โทรสาร: 02-8149587

Website : www.indochinaexplorer.com  e-mail : indochinaexplorer@hotmail.com

 

 

 


ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi