indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศมาเลเซีย  |  ติดต่อเรา
     
     
หาดใหญ่ - เก็นติ้งฯ - กัวลาลัมเปอร์ - ซิตี้ทัวร์ - ช้อปปิ้งฯ - ปุตตราจาย่า

CODE:MY012-4D3N
( 4 วัน 3 คืน เดินทางโดย: สายการบิน )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
หาดใหญ่ - เก็นติ้งฯ - กัวลาลัมเปอร์ - ซิตี้ทัวร์
- ช้อปปิ้งฯ - ปุตตราจาย่า - มะละกา -
ยะโฮบารู - สิงคโปร์ - ช้อปปิ้งฯ - ซิตี้ทัวร์
เกาะเซนโตซ่า
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : สายการบิน
 
วันแรก รับหาดใหญ่ - เก็นติ้งไฮแลนด์ - สวนสนุกบนเก็นติ้งฯ ( - ,เที่ยง , เย็น )
 
 07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมายไว้ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการของศุลกากรของประเทศมาเลเซียที่ด่านบูกิตคาอีตั๊มผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ตันหยงมาลิม ซึ่งเป็นทางผ่านดูทัศนียภาพที่สวยงามตามเส้นทาง
 
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เก็นติ้งฯ
ชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอดเส้นทางจากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า(SKY WAY ) เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนำเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย)
หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเฟิสต์เวิลด์
 
 17.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นไกด์นำท่านเข้าสู่บ่อนคาสิโนระดับชาติไดัรับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฏหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล็อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บัตคาร่า ตู้ม้า ลูกเต๋า ฯลฯ เป็นต้น
(ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปกสวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรีแต่งกายแบบสากลนิยม เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปีห้ามเข้า )
** ขอให้ท่านโชคดีกับการเสี่ยงโชค ** เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง เก็นติ้งฯ - กัวลาลัมเปอร์ - ซิตี้ทัวร์ - ซิตี้ทัวร์ - มะละกา - ยะโฮบารู
( เช้า , เที่ยง ,เย็น )
 
 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านอำลายอดเขาเก็นติ้งฯ
มุ่งหน้าสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย   “นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก ” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการตาตามเส้นทางแวะร้านนาฬิกาปลอดภาษี , หลังจากนั้นนำท่านชมจตุรัสเมอเดก้าศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร,ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด ,ชมพระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้าทหารราบประจำพระองค์ เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง  ตึกรัฐสภา  มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก  TWINTOWER ตึกคู่แฝดที่สูงที่สุดในโลก  ( ตึกปิโตนาส 452 ม. ) รถไฟลอยฟ้ารอบเมือง
 
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านแวะช้อปปิ้งฯร้านช็อกโก้แลต
นำท่านถ่ายภาพคู่กับรูปตึกคู่แฝด ( TWIN TOWER ) เก็บไว้เป็นที่ระลึก
หลังจากนั้นนำท่านมุ่งสู่   “เมืองใหม่( PUTRA JAYA )”   ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลนำท่านชมสำนักรัฐมนตรี ชมมัสยิดสีชมพู  ซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มาก ภายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่างๆ   ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรี   ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม   เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก   หลังจากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่เมืองมะละกา ซึ่งเป็น “นครแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย”   ซึ่งเคยเป็นเมืองท่าอันเก่าแก่ ( ช่องแคบมะละกานักเดินเรือทั่วโลกทั้งอดีตและปัจจุบันที่รู้จักกันเป็นอย่างดี )
เป็นนครที่ผสมผสานระหว่างชาวดัตซ์ , โปรตุเกส , อังกฤษ , จีน , ญี่ปุ่น ทำให้มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม ชมความงามของเมืองมะลากาป้อมปืนเอฟาโมซา , โบสถ์ สมัยโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ผ่านชมบ้านเมืองที่เก่าแก่และชีวิตความเป็นอยู่บนของชนพื้นเมือง
 
 19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ถึงเมืองยะโฮบารู หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่
ที่พักโรงแรม นิวยอร์ค
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 
วันที่สาม ยะโฮบารู - สิงคโปร์ - ซิตี้ทัวร์ - เกาะเซนโตซ่า (เช้า ,เที่ยง, เย็น )
 
 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม        หลังจากนั้นนำท่านเดินทางผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางด่านศุลกากรทั้งสอง ประเทศมาเลเซีย - สิงคโปร์    หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเที่ยวชมย่านอลิซาเบทวอล์ค, “ รูปปั้นเมอร์ไล้ออน ”  หรือสิงโตทะเล   สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกและผ่านชมย่านที่ทำการรัฐบาล , วังสุลต่าล ,ทำเนียบประธานาธิบดี ,ตึกรัฐสภา , อนุสาวรีย์วีรชน เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
 
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่  สถานีกระเช้าเพื่อนั่งเคเบิ้ลคาร์เดินทางสู่เกาะเซนโตซ่า ซึ่งนำชมธรรมชาติ,  ประวัติศาสตร์  และกิจกรรม เพื่อการพักผ่อนของโลกแห่งจินตนาการ มาเสนอในรูปแบบความสนุกสนานความบันเทิงควบคู่ไปกับความรู้มาให้ชมอย่างเพลิดเพลินใจ และเชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกและสัญลักษณ์ของประเทศ สิงคโปร์  “ เมอร์ไล้ออน ”   รูปปั้นสิงโตทะเลหางเป็นปลาให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ต่อด้วยชมโลกใต้ทะเล (UNDER WATER WORLD) ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย   เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
 
 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านชมการแสดงน้ำพุเต้นระบำ  (The Song of The Sea Show)  ลีลาอันพลิ้วไหวของแสงเลเซอร์  สีสันตระการตาและดนตรีที่ไพเราะประกอบกับตัวแสดงแสนน่ารักและน่าประทับใจ (งดการแสดงกรณีฝนตก) จบการแสดงนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก โรงแรม แกรนด์เซ็นทรัล
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่ สิงคโปร์ - นมัสการเจ้ากวนอิม - ช้อปปิ้งฯ - ส่งคณะฯสนามบินชางงี้
( เช้า , - , - )
 
 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมเพื่อความเป้นสิริมงคลเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางอิสระสนุกสนานกับการช้อปปิ้งที่ย่านออร์ชาร์ดโรดซึ่เป็นถนนคนเดิน
ได้เวลานำท่านสู่สนามบินชางงี้ทำการเช็คอินที่เคาร์เตอร์
นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่ที่หมายโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

( โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม )

อัตรานี้รวม
- รถบัสปรับอากาศพร้อมมัคคุเทศก์นักงานคอยให้บริการ
- อาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 200,000 บาท (กรุณาแจ้งชื่อก่อนการเดินทาง)
- ค่าห้องพักพักห้องละ 2 ท่าน 3 คืน
- ค่าเข้าชมตามที่ระบุในรายการเกาะเซนโตซ่า,เคเบิ้ลคาร์, อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์, น้ำพุ

อัตรานี้ไม่รวม
- อาหาร+เครื่องดื่มที่เรียกเอง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
- ตั๋วเครื่องบิน ขากลับ สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
- ค่าเข้าชม เช่น บัตรเครื่องเล่นสวนสนุกและโชว์ต่าง ๆ
- พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนมิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี
ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองมัดจำ 30% ณ วันจอง
2. ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วัน
    ก่อนเดินทางหรือตามที่บริษัทแจ้งรับเอกสาร มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
3. การโอนเงิน ชื่อบัญชี บริษัท อินโดไชน่าเอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด  ธ. กรุงเทพ สาขา บางบอน 
    บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 191-4-12444-9
4. แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ พร้อมหน้าพาสปอต มาด้วยที่ แฟกซ์ 02-898-0059  ATTN : ถึงพนักงานที่
    ท่านติดต่อด้วย

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 10% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
2. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 10 วันแต่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 30% ของราคาทั้งหมด
3. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%
4. บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ ราคาและรายการที่เสนอมานี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi