indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์ไทย อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศไทย  |  ติดต่อเรา
     
     
เชียงใหม่ - ปาย - แม่ฮ่องสอน - ออบหลวง - ถ้ำแก้วโกมล - ดอยกองมู

CODE:T-Hilight-002-5D4N
( 5 วัน 4 คืน เดินทางโดย: รถปรับอากาศ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
เชียงใหม่ - ปาย - แม่ฮ่องสอน
ออบหลวง - ถ้ำแก้วโกมล - ดอยกองมู
ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - ภูโคลน
ห้วยน้ำดัง - ซากุระดอยขุนแม่ยะ - เชียงใหม่
5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : รถปรับอากาศ
 
กำหนดเดินทาง : สอบถามเจ้าหน้าที่
                คณะส่วนตัวตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน !
 
วันแรก กรุงเทพฯ – เชียงใหม่
 
 17.00 น. พร้อมกันที่สวนลุมพีนี (อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา) พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมออกเดินทางโดยโค้ชปรับอากาศ นำท่านสู่ จ.เชียงใหม่ พร้อมบริการอาหารกล่อง และเครื่องดื่ม บนรถปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 
วันที่สอง จอมทอง - อุทยานแห่งชาติออบหลวง - ถ้ำแก้วโกมล – ดอกบัวตองดอยแม่อูคอ-พระธาตุดอยกองมู
 
 05.00 น. อรุณสวัสดิ์ ณ อ.จอมทอง ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และบริการอาหารเช้า ณ โรงแรมราชพฤกษ์
 
 06.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ จ.แม่ฮ่องสอน โดยรถตู้ปรับอากาศ ตามเส้นทางสาย จอมทอง-ฮอด-แม่แจ่ม ระหว่างทางชม อุทยานแห่งชาติออบหลวง ซึ่งเป็นสถานที่ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ความสวยงามและความน่ากลัวไว้ในจุด เดียวกัน เบื้องล่างเป็นแม่น้ำสลักหินที่ไหลเชี่ยวกรากผ่านโตรกหินผาแล้วมีสะพานข้าม ผ่านช่องเขาขาดอันเป็นสัญลักษณ์ของออบหลวง หรือที่เรียกว่า แกรนด์แคนย่อนเมืองไทย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ อ.แม่สะเรียง
 
 10.30 น. นำท่านชม ถ้ำแก้วโกมล หรือที่เรียกกันว่า ถ้ำน้ำแข็ง (Unseen) ที่ถูกค้นพบโดยบังเอิญเมื่อวิศวกร สำรวจเหมืองแร่ของสำนักงานทรัพยากรธรณีแม่ฮ่องสอนขุดเจาะอุโมงค์ไปตามสายแร่ ลักษณะภายในถ้ำ เต็มไปด้วยผลึกแคลไซต์รอบด้านทั้งผนัง พื้น และเพดานของถ้ำมีลักษณะแวววาว เมื่อยามต้องแสงไฟ ผลึกแร่เหล่านั้นจะมีรูปร่างแตกต่างกันมากมาย มองดูคล้ายเกล็ดน้ำแข็ง ปะการัง ดอกกะหล่ำปลี และ โคมไฟ เพดาน ซึ่งมีสีขาวใส เหลือง แดงและน้ำตาล มีความสวยงามตามธรรมชาติควรค่าแก่การรักษาไว้ เพราะพบ เห็นได้เพียง 3 แห่งในโลก คือ ประเทศออสเตรเลีย จีน และไทย....
 
 13.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร อ.ขุนยวม
 
 14.00 น. จากนั้นเข้าชมทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ(จะมีเฉพาะเดือน พ.ย. เท่านั้น) ชมดอกบัวตองสีเหลืองบานปกคลุมภูเขามองเห็นไกลสุดหูตาสวยงามมาก..... สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน
 
 เย็น ขึ้นสู่ วัดพระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญ อันประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ที่
สวยงามสององค์ ให้ท่านนมัสการองค์พระธาตุและปล่อยโคมลอยเพื่อเป็นสิริมงคล ณ บริเวณลาน
พระธาตุนี้ท่านสามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน
และสวยงามที่สุด
 
 19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร เชิญท่านอิสระ...พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม ปางอุ๋ง–บ้านรักไทย–ภูโคลน-วัดน้ำฮู–ขัวเหล็ก–กองแลน-
COFFEE IN LOVE
 
 04.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า....ออกเดินทางสู่ ปางอุ๋ง ซึ่งมีลักษณะพื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บน้ำเป็นแนวสนที่ปลูกเรียงรายอย่างกลมกลืน ถือได้ว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในเมืองไทย และชมแปลงพันธ์ไม้เมืองหนาวหลากสีสันที่ปลูกประดับในโครงการ เปรียบเสมือนกับสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทยเลยทีเดียว (มื้อที่ 5) นำท่านเดินทางต่อไปยัง บ้านรักไทยเพื่อ ชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวจีนฮ่อ ชิมชารสเลิศ เช่นชาอู่หลง ชาชิงชิง......บริการอาหารเช้าแบบอาหารยูนนาน.....จากนั้นแวะชมภูโคลน 1 ใน Unseen Thailand ให้ท่านได้พอกโคลนจากธรรมชาติที่ใบหน้าหรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ภูโคลนได้ตาม อัธยาศัย
 
 11.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.ปาย โดยใช้เส้นทางผ่าน อ.ปางมะผ้า
 
 บ่าย บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อ.ปาย (มื้อที่ 6) เดินทางสู่วัดน้ำฮูซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน
ของพระเจดีย์ พระสุพรรณกัลยา และสักการะหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือพระเศียรกลวง พระโมฬีปิดเปิดได้และมีน้ำซึมออกมา และสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรกลางน้ำแวะถ่ายรูปกับ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย หรือขัวเหล็ก สะพานที่สร้างในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองปาย….จากนั้นชมกองแลน เดินเท้าเข้าไป ประมาณ 300 เมตรมี ลักษณะเป็นภูเขาดินแดงในป่าเต็งรังสลับป่าสน
เมื่อเดินขึ้นไปถึงด้านบนยอดจะพบหน้าผาสูงชันถูกกัดเซาะคล้ายปรากฏการณ์ดินทรุดตัว
 
 15.30 น. นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก
 
 17.30 น. แวะชมร้านกาแฟชื่อดังสุดอินเทรนด์ที่สุดในเมืองปาย ร้าน Coffee In Love ถ่ายรูปกับวิวสวย ของร้านและ ชิมกาแฟอร่อยๆ ได้ตามสะดวก
 
 18.00 น. บริการอาหารเย็นแบบจีนยูนนาน ณ ร้านอาหารไชบาน่าปาย (มื้อที่ 7) หลังจากทานอาหารเย็นแล้ว
เดินเล่นช็อปปิ้งถนนคนเดินเลือกซื้อสินค้าแฮนด์เมดจากเมืองปายหรือท่องราตรีได้ตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่ ห้วยน้ำดัง–ชมดอกซากุระดอยขุนแม่ยะ–สันกำแพง-กรุงเทพ
 
 05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชมทะเลหมอก ชมวิวธรรมชาติ ดอกไม้สีสันสวยสดใสแข่งกันผลิดอกชูช่ออย่างงดงามและสัมผัสกับสายลมอันหนาวเย็น
บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 8) ออกเดินทางต่อไปยังดอยขุนแม่ยะ เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถสองแถวท้องถิ่น ระหว่างทางชมทิวทัศน์ดอกซากุระ(พญาเสือโคร่ง) ที่บานรอต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดทาง จนถึงยอดดอยจะเห็นเป็นภูเขาสีชมพูดูงดงามมาก.....ออกเดินทางต่อไปยัง จ.เชียงใหม่
 
 12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารเชียงใหม่เรือนแพ (มื้อที่ 9)
 
 13.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองเชียงใหม่สู่เส้นทางสายเศรษฐกิจสันกำแพงและศูนย์หัตถกรรม ร่มบ่อสร้าง ที่มีชื่อเสียงในด้านการทำร่มและเขียนพัด ชมโรงงานทำกระดาษสา โรงงานทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายที่มีคุณภาพและราคาถูก เหมาะสำหรับเป็นของฝากแก่ญาติมิตร จากนั้นนำชมโรงงานเครื่องเขิน เครื่องเงิน เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักตามอัธยาศัย ก่อนเข้าตัวเมืองเชียงใหม่อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าเพื่อเป็นของฝากที่ ระลึกอย่างจุใจได้ที่ ร้านวนัสนันท์ ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่ได้เวลาพอสมควร
 
 18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
 
วันที่ห้า เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
 
 04.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
 
อัตราค่าบริการ ขั้นต่ำ 10 ท่าน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
ผู้ใหญ่ หรือ เด็กมีเตียง                           ท่านละ           8,500      บาท      (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 6-12 ปี                           ท่านละ           7,900      บาท      (ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม                                          ท่านละ           2,000      บาท
**  ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลง ตามความเหมาะสม ณ ช่วงเวลานั้นๆ  **

อัตรานี้รวม
   - ค่ารถปรับอากาศ
   - ค่าที่พัก 2 คืน 1 ห้องพัก 2- 3 ท่าน
   - ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
   - ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ - ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
   - มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
   - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
   - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย ครีมกันแดด, แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ยารักษาโรคประจำตัว

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง
การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ 3,000 บาท
การโอนเงิน บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซพลอเรอร์ แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ แฟกซ์ 02-814-9587ATTN : ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย

กรณียกเลิกการเดินทาง แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทางจะไม่คืนเงินทั้งหมด
 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: สอบถามเจ้าหน้าที่ บาท
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi