indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์ไทย อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศไทย  |  ติดต่อเรา
     
     
น้ำตกคลองเจ้า....ดำน้ำดูปะการัง....เที่ยวเกาะรัง...เกาะยักษ์...แวะเมืองจันท์

CODE:TC030-3D2N
( 3 วัน 2 คืน เดินทางโดย: รถโค้ชปรับอากาศ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
น้ำตกคลองเจ้า....ดำน้ำดูปะการัง....
เที่ยวเกาะรัง...เกาะยักษ์...แวะเมืองจันท์์
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : รถโค้ชปรับอากาศ
 
วันแรก ท่าเรือด่านเก่า - เกาะกูด
 
 01.30 น. พบกัน ณ จุดนัดหมาย มุ่งหน้าสู่ จ.ตราด โดยรถโค้ชปรับอากาศ
 
 05.30 น. ถึงจังหวัดตราด สัมผัสตลาดยามเช้าของ อ.แหลมงอบ และนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ
 
 07.00 น. ถึงรีสอร์ท เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 08.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ
 
 13.15 น. สัมผัสการเดินป่า เที่ยวชมป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ และลงเล่นน้ำตกคลองเจ้า สักการะพระปรมาภิไธย ลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)
 
 15.30 น. เดินทางกลับ แวะเที่ยวหมู่บ้านชาวประมงที่อ่าวสะลัด จับจ่ายซื้อของฝาก
 
 16.30 น. อาหารว่าง ยามบ่ายแดดร่มลมตก เดินเล่นชายหาด ทรายขาวละเอียดน้ำเขียวมรกต หรือออกกำลังกายด้วยการพายเรือคายัค
 
 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ
 
วันที่สอง เกาะกูด
 
 06.00 น. อรุณสวัสดิ์ต้อนรับวันใหม่ ตื่นจากที่นอนสูดอากาศบริสุทธิ์ในยามรุ่งอรุณ เดินเล่นริมหาด หรือกิจกรรมผสานลมปราณด้วยกิจกรรมโยคะ โดยวิทยากรของทีมงานที่มีความรู้และความชำนาญ
 
 08.00 น. รับประทานทาหารเช้า หลังพักผ่อนตามอัธยาศัย เพื่อเตรียมพร้อมไปดำน้ำชมปะการัง
 
 10.00 น. ขึ้น Speed Boat ใช้เวลา 30 นาที เพื่อเดินทางไปสู่เกาะรัง(เกาะยักษ์) ดำน้ำชมปะการัง ดอกไม้ทะเล หอยมือเสือหลากสีสันและฝูงปลาที่สวยงามที่สุดของท้องทะเลตราด
 
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะรัง (แบบเรียบง่าย ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม)
 
 16.00 น. เดินทางกลับที่พัก รับประทานอาหารว่าง พร้อมดื่มน้ำมะพร้าวอ่อนเล่นน้ำทะเลใส สะอาด ชายหาดขาวละเอียดหน้ารีสอร์ท
 
 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ พร้อมกิจกรรม “ฮาวายปาร์ตี้ไนท์” บริหารลูกคอด้วยคาราโอเกะ
 
วันที่สาม เกาะกูด - ท่าเรือตราด
 
 06.00 น. ตื่นจากที่นอน สูดอากาศบริสุทธิ์ในยามรุ่งอรุณ ออกกำลังกาย เดินเล่นริมชายหาดแถมท่านด้วยกิจกรรมโยคะ (ตามอัธยาศัย)
 
 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
 
 08.00 น. ออกเดินทางจากเกาะกูด มุ่งสู่ท่าเรือจังหวัดตราด
 
 10.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือจังหวัด โดย Speed Boat ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับความสวยงามวิวทิวทัศน์ของทะเลท้องทะเลตราด ตลอดระยะทางจนถึงท่าเรือ
 
 12.00 น. แวะนมัสการหลวงพ่อเขาสุกิม รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองจันท์เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi