indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์ไทย อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศไทย  |  ติดต่อเรา
     
     
หลีเป๊ะ มัลดีฟท์แห่งสยาม

CODE:TS002-5D4N
( 5 วัน 4 คืน เดินทางโดย: รถบัสปรับอากาศ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ
เกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง - เกาะราวี
เกาะยาง - เกาะอาดัง
โดยเรือเร็ว SPEED BOAT
พักวารินทร์รีสอร์ทห้องแอร์
5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : รถบัสปรับอากาศ
 
กำหนดการเดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน (ขั้นต่ำ 8 ท่าน)
 
วันแรก กรุงเทพ - สตูล
 
 17.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ทีมงานคอยให้การต้อนรับ ณ จุดนัดพบนำท่านออกเดินทางโดยรถปรับอากาศและแวะบริการข้าวต้ม ณ ร้านนิวรสทิพย์ (มื้อที่ 1)
 
วันที่สอง ท่าเรือปากบารา - เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ
 
 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร จ. ตรัง (มื้อที่ 2)ออกเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา จ.สตูล
 
 11.00 น. เดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา จังหวัดสตูล ออกเดินทางท่องทะเลอันดามัน เยี่ยมเยือนเกาะประวัติศาสตร์อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ร่องรอยแห่งความหฤโหด สถานที่พันธนาการความทรงจำของอดีตไว้ พร้อมบริการอาหารเที่ยง (อาหารกล่อง) (มื้อที่ 3) แวะ เกาะไข่ สัญลักษณ์ของหมู่เกาะสตูล ร่วมบันทึกภาพกับซุ้มประตูหินรูปงวงช้างที่ยื่น จรดทะเลเชื่อกันว่ามีเรื่องเล่าชวนพิศวง ณ ที่เกาะแห่งนี้
 
 15.00 น. คณะเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ อีกหนึ่งความอัศจรรย์ของหมู่เกาะทะเลใต้ นำคณะเข้าที่พักผ่อนคลายอิสระ กับฟ้าสวย ทะเลใส ประทับใจกับวิถีชีวิตแปลกตาของชนพื้นเมือง “อุรักราโว๊ย” สุขสบายใจตามอัธยาศัย
 
 19.00 น. อิ่มเอมกับทัศนียภาพยามอาทิตย์อัศดง ของเกาะที่ได้ชื่อว่า “หลีเป๊ะ มัลดีฟแห่งสยาม” อิ่มอร่อยกับอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่4)
 
วันที่สาม เกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง - เกาะราวี - เกาะยาง - เกาะอาดัง
 
 07.00 น. รับอรุณด้วยอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่5)
 
 18.00 น. ได้เวลาแห่งความสุข ล่องลิ่วสู่ เกาะหินงาม ปริศนาที่รอท่านมาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของหินสีนิลดำ กลมเกลี้ยง งามวับวับยามแสงอาทิตย์สาดสะท้อนสู่ร่องน้ำจาบังการพบกันของกระแสน้ำก่อเกิด ความสมบูรณ์ของทุ่งปะการังหลากสีสันดุจอัญมณีเจิดจรัสใต้ท้องท้องทะเล สู่ เกาะราวี ตื่นตาด้วยฝูงปลานับพันที่ว่ายวนคอยต้อนรับอาคันตุกะผู้มา เยือน ชวนเชิญให้เข้าสู่โลกแห่งความสุขของหมู่เกาะทะเลใต้ อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน (แบบปิกนิก) (มื้อที่6) อิ่มเอมกับประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ ล่องเรือ สู่เกาะยางแวะดำน้ำชมปะการังแข็งหลากหลายชนิดนำท่านชื่นชมความงามของหาดทราย ยาวสุดสายตา สัมผัสเม็ดทรายละเอียดดุจฝุ่นแป้งบน เกาะอาดัง
 
 16.00 น. นำคณะกลับสู่ที่พักบน เกาะหลีเป๊ะอิสระกับการพักผ่อน
 
 19.00 น. บริการอาหารค่ำ ผ่อนคลาย สบายใจ ท่ามกลางธรรมชาติที่ขับกล่อมร่วมบรรเลง (มื้อที่ 7)
 
วันที่สี่ เกาะหลีเป๊ะ - ท่าเรือปากบารา - ช็อปปิ้งเมืองตรัง - กรุงเทพ
 
 07.00 น. รับอรุณด้วยอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 8)
 
 09.00 น. เก็บประสบการณ์ บันทึกความประทับใจก่อนอำลาเกาะสวรรค์ อันดามันใต้
 
 11.00 น. เดินทางถึงท่าเทียบปากบารา….เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถบัสปรับ อากาศ เดินทางสู่ จ.ตรังบริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร จ.ตรัง (มื้อที่9)และช็อปปิ้งของฝากจากเมืองตรัง เช่นหมูย่าง ขนมเค้ก ฯลฯ
 
 18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านพลับพลาซีฟู้ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี (มื้อที่ 10)
 
วันที่ห้า กรุงเทพ
 
 07.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

ค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับส่งกรุงเทพ-ท่าเรือปากบารา-กรุงเทพ
- ค่าเรือนำเที่ยวท้องทะเลสตูลตามโปรแกรมที่ระบุในรายการ
- ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการรวม 10 มื้อ และขนม+น้ำอัดลมบริการบนรถตลอดการเดินทาง
- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ และค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
- เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์และทีมงานที่ชำนาญทางทะเลคอยดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
- รองเท้าแตะ
- ชุดว่ายน้ำหรือเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายแห้งง่าย
-ถุงกันน้ำ
-ครีมกันแดด
-แว่นกันแดด
-กล้องถ่ายรูป
-ไฟฉาย
-ยารักษาโรคประจำตัว

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: 8,200 บาท
 ราคาสมาชิก: 7,900 บาท
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi