indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์เวียดนาม อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศเวียดนาม  |  ติดต่อเรา
     
     
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ สำหรับ 2 ท่าน

CODE:VM044-3D2N
( 3 วัน 2 คืน เดินทางโดย: สายการบินบางกอกแอร์ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์
3 วัน 2 คืน
บินบางกอกแอร์เวย์
เมืองแห่งภูเขาหินอ่อนและชายหาดขาวสวย เว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ ด้วย กระเช้า ที่ยาวที่สุดในโลก ฮอยอันเมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ ล่องเรือแม่น้ำหอม วัดเทียนมู่ ถนนคนเดินริมแม่น้ำหอม พระราชวังเว้ สุสานจักรพรรดิ ตลาดดองบา เมืองเก่าฮอยอัน วัดหลินอึ๋ง

 

โปรแกรมทัวร์ส่วนตัว  กรุ๊ปย่อย พร้อมเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

 
วันแรก กรุงเทพฯ - ดานัง - เว้                                         เย็น
 
 08.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว F บางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways- PG) 
 
 11.00 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ดานัง เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
 
 12.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดานัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นเดินทางไปบานาฮิลล์ นำท่านไต่ความสูงด้วยกระเช้าสู่บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองที่ทำให้ลืมหายใจบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานาฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 ใช้เวลาประประมาณ 15 นาทีท่านก็จะขึ้นไปจนถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่า บานาฮิลล์คือดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม จึงได้มีการสร้างถนนขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น
จากนั้นไปชมวัดลิงห์อึ้ง วัดเก่าแก่บนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,400 เมตร นมัสการพระพุทธรูป และไปชมสวนดอกไม้แบบฝรั่งเศส ถ่ายรูปกับดอกไม้นานาพันธุ์ในมุมแบบพาโนรามา นำท่านสู่สวนสนุก Fantasy Park ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกของสวนสนุก
นั่งกระเช้ากลับเดินทางสู่ฮอยอัน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำทูโบน ใกล้ชายฝั่งทะเลเคยเป็นท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อไฟโฟ ฮอยอันเป็นศูนย์กลางสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอันได้รับความเสียหายจากการสู้รบและแม่น้ำตื้นเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างขึ้นที่ดานังแทน ทำให้ฮอยอันในปัจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบ้านเรือนที่สวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตูแกะสลักและห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ได้ริเริ่มให้ทุนทำโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่า
นำท่านเดินชมสะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่น กับชาวจีน… ชมจั่วฟุกเกี๋ยน บ้านประจำตระกูลที่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผู้คนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซ่เดียวกัน
จากนั้นไปชมบ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชั้น ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทำเป็นร้านบูติก ด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พักอาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซื้อของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยู่ในบ้านโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้สึกว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลักษระเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทั้งบ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจำตระกูล และร้านค้าต่างๆ
 
 เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน Check in โรงแรม หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง ฮอยอัน – เว้ – สุสานไคดินห์ - พระราชวังด่ายโน่ย – วัดเทียนมู่ – ล่องเรือมังกร                              เช้า / กลางวัน/ เย็น
 
 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองเว้ ที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ เป็นเมืองของกษัตริย์ในราชวงศ์เหวียนซึ่งได้ปกครองต่อกันมาเพียง 33 ปี ฝรั่งเศสก็บุกเข้าโจมตีเมืองเว้ มาถึงปีพ.ศ.2488 ญี่ปุ่นก็เข้ามายึดครองบังคับให้พระเจ้าเบาได๋สละราชสมบัติ ต่อมาเมืองเว้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามใต้ ตามการแบ่งประเทศออกเป็น 2 ส่วน และได้เสื่อมสลายลงภายใต้การปกครองของโงดินห์เยียม เว้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพราะมีแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เสน่ห์ที่ไร้กาลเวลาของสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่ามีแบบฉบับของตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝั่งแม่น้ำหอมด้วย โดยจะเดินทางผ่านเส้นทางหายเวิน ก่อสร้างโดยเอกชนจากญี่ปุ่นและรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นผู้ลงทุนด้านงบประมาณระยะทาง 108 กม. ที่เลียบชายฝั่งทะเล ผ่านภูเขา ท้องทุ่งและชนบท และลอดอุโมงค์ที่ขุดลอดใต้ภูเขาที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาว 6.28 กม. เพื่อเชื่อมระหว่างเมืองดานังกับเมืองเว้
 
 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำคณะเข้าชม วัดเทียนมู่ ที่มีเจดีย์เก่าแก่คู่เมืองเวียดนามนับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชาติ เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมสูง 12 เมตร สร้างอยู่บนเนินดินบนฝั่งแม่น้ำหอม ชมหอระฆังทรงหกเหลี่ยมที่มีน้ำหนัก 2,052 กก. เชื่อว่าตีแล้วจะดังไปไกลถึง 10 กม. จากนั้นนำคณะเข้าชม พระราชวังด่ายโน่ย หรือพระราชวังเว้ เป็นพระราชวังโบราณแห่งสุดท้ายของเวียดนาม สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2348 ในสมัยพระเจ้ายาลอง ตั้งอยู่ใจกลาง ซึ่งสร้างไว้เป็นป้อมปราการอย่างแข็งแรง UNESCO ประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลก
นำคณะเข้าชม สุสานไคดินห์ สุสานไคดินห์ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 11 ปี (ค.ศ 1920 -1931) และปูนซิเมนต์ที่นำมาก่อสร้างได้ซื้อมาจากประเทศไทย ในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งเป็นช่วงแรกๆ ของการผลิตปูนซิเมนต์ในบ้านเรา มีต่างชาติเป็นผู้ดำเนินการ ปัจจุบันสุสานแห่งนี้มีอายุราว 80 กว่าปี
 
 เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านไป ล่องแม่มังกรน้ำหอม ที่มีกำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าส่งกลิ่นหอมและร่วงหล่นลอยมากับสายน้ำ
หลังล่องเรือนำท่าน Check in โรงแรม หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม เว้ - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ                                   เช้า / กลางวัน/ -
 
 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง
 
 10.30 น. คณะเดินทางถึงเมืองดานัง พร้อม บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
 11.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินดานังเพื่อบินกลับกรุงเทพ
 
 13.35 น. นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ส
 
 15.15 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
 
***************************************
 
Net Agent       เดินทางขั้นต่ำ 4 ท่าน ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน

Hotel Name 

2-3 ท่าน

4-8 ท่าน

9-14 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

-ฮอยอัน พัก Thuy duong 3 Hotel 3 ดาว
- ดานัง พัก Bamboo Hotel 3 ดาว

14,700

11,000

9,100

1,600

- ฮอยอัน พัก Thanh binh Hotel 4 ดาว  
- ดานัง พัก Green Plaza Hotel 4 ดาว

16,900

13,200

11,400

3,500

ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเดินทาง โปรดสอบถามโดยตรงเจ้าหน้าที่

อัตรานี้รวม 
- ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
- ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
- ค่าไกด์นำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
- ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
- ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด
- ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม 
ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ไป-กลับ กรุงเทพ – ดานัง – กรุงเทพ ฯ และภาษีสนามบิน 
- ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น  
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าวีซ่า ผู้เดินทางที่เป็นชาวต่างชาติ ,ค่าทำหนังสือเดินทาง  
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีที่ต้องการ
- ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง

เอกสารประกอบการเดินทาง (ผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยไม่ต้องทำวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.) การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ 5,000 บาท
2.) ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทางหรือตามที่ บริษัทแจ้งรับเอกสาร
การโอนเงิน ชื่อบัญชี บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซพลอเรอร์ ธนาคาร กรุงเทพ สาขา บางบอน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 191-4-12444-9
3.) แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ พร้อมหน้าพาสสปร์อตมาด้วยที่ แฟกซ์ 02-814-9587 ATTN : ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย

การยกเลิกทัวร์
1.แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วันแต่เกิน 3 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%
2.บอกยกเลิกการเดินทาง 7 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi