siemreap angkor wat   siemreap angkor wat
siemreap angkor wat
Indochina Explorer Indochina Explorer
บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์ : 0-2898-1817, 0-2898-2324
Email : indochinaexplorer@hotmail.com
     
 
 
siemreap angkor watแพ็คเกจ(โรงแรมที่พัก) siemreap angkor watแพ็คเกจทัวร์ English
 
 

 
 
จังหวัดเสียมเรียบ
     เสียมราฐ หรือ เสียมราบ (เขมร: เสียมราฐ, อังกฤษ: Siem Reap) เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศกัมพูชาตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ อยู่ริมฝั่งทะเลสาบเขมรหรือทะเลสาบกัมพูชา มีชื่อภาษาเขมรว่า "โตนเลสาบ" (Tonle Sap) ห่างจากกรุงพนมเปญ314 ก.ม. โดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ 5 ชั่วโมง เมืองหลวงของจังหวัดนี้ (เทียบได้กับอำเภอเมืองในจังหวัดของไทย) ก็เรียกว่า เมืองเสียมเรียบ เช่นกัน เมืองเสียมเรียบถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของประเทศกัมพูชา
siemreap angkor wat โดยในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมนครวัดประมาณ 1,600,000 คน ชื่อเสียมเรียบ นั้น หมายถึง สยามราบ หรือ สยามแพ้ เข้าใจว่า เป็นชื่อที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่เมื่อไม่นานนี้ (หลังจากที่พันตรีแปลกพิบูลสงคราม ผู้บัญชาการกองทัพอีสาน และบูรพาในขณะนั้นได้เคยบุกข้ามชายเดน ขับไล่ฝรั่งเศสออกจากดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ำโขง พระตะบอง และ เสียมราฐ เหตุการณ์การสู้รบในครั้งนี้ได้ถูกเรียกว่า กรณีพิพาทอินโดจีน หรือ สงครามอินโดจีน) โดยเปลี่ยนจากชื่อเดิมว่าเสียมราฐ เพื่อยกยอชนชาติเขมรที่ครอบครองประเทศ กัมพูชาในปัจจุบัน ปัจจุบันนี้จังหวัดเสียมเรียบเป็นที่รู้จักกันดี ในฐานะเป็นที่ตั้ง ของนครวัด สถานที่ท่องเที่ยว ในเมืองเสียมเรียบ คือ ปราสาทหินจากอาณาจักรขอม ได้แก่ ปราสาทนครวัด กลุ่มปราสาท นครธม (ตาพรหมและบายน)บันทายศรี บากอง โลเลย พนมบาเค็ง พนมกุเลน บารายตะวันตก (ทะเลสาบเก็บน้ำที่สร้างโดยมนุษย์) เป็นต้น
 
นครวัด
     นครวัด ตั้งอยู่ที่เมืองเสียมราฐ (เสียมเรียบ) ในประเทศกัมพูชา สร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในพุทธศตวรรษที่ 16-17 เพื่อเป็นศาสนสถานประจำนครของพระองค์ เมื่อสมัยแรกนั้น นครวัดได้ถูกสร้างเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ลัทธิไวษณพนิกาย แต่ต่อมาในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้เปลี่ยนให้เป็นวัดในศาสนาพุทธนิกายมหายาน
ในปัจจุบันปราสาทนครวัดนับเป็นสิ่งก่อสร้างสัญลักษณ์ของประเทศ กัมพูชา และได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ เมืองพระนคร
     ปราสาทนครวัดได้เริ่มสร้างในกลางพุทธศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เพื่อบูชาแด่ พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ ในปี พ.ศ. 1720 ชาวจามได้บุกรุกขอม ทำให้พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ต้องย้าย เมืองหลวงไปที่เมืองนครหลวง หรือ เสียมราฐ ในปัจจุบัน หลังจากนั้น พระองค์จึงสร้างเมืองนครธม และ ปราสาทบายนห่างจากปราสาทนครวัดไปทางเหนือ เพื่อเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของชาวขอม
siemreap angkor wat
     ในปี ค.ศ. 1586 (พ.ศ. 2129) ได้มีนักบวชจากโปรตุเกส นามว่า อันโตนิโอ ดา มักดาเลนา (Antonio
da Magdalena) เป็นชาวตะวันตกคนแรกที่ได้ไปเยือนปราสาทนครวัด แต่ที่จะถือว่าเป็นการเปิดประตูให้แก่ ปราสาทนครวัดนั้น คือการค้นพบของ อองรี มูโอต์ (Henri Mouhot) นักสะสมแมลงและนักสำรวจชาวฝรั่งเศส เมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วมา
siemreap angkor wat      ในปี ค.ศ. 1586 (พ.ศ. 2129) ได้มีนักบวชจากโปรตุเกส นามว่า อันโตนิโอ ดา มักดาเลนา (Antonio da Magdalena) เป็นชาวตะวันตก คนแรกที่ได้ไปเยือนปราสาทนครวัด แต่ที่จะถือว่าเป็นการเปิดประตูให้แก่ ปราสาทนครวัดนั้น คือการค้นพบของ อองรี มูโอต์ (Henri Mouhot)
นักสะสมแมลงและนักสำรวจชาวฝรั่งเศส เมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วมา
      ปราสาทนครวัดเป็นสิ่งก่อสร้างในยุคสิ้นสุดของราชอาณาจักรขะแมร์ โดยมีหินทรายเป็นวัสดุก่อสร้างหลัก ภาพสลักนูนสูงรูปนางอัปสรฟ้อนรำ
ทางด้านกำแพงชั้นนอกรอบปราสาทนั้น มีความยาวกว่า 800 เมตร มีงาน แกะสลักเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และเรื่องราว จากวรรณคดีเรื่อง รามายณะ รูปแกะสลักที่มีชื่อที่สุด คือรูปที่เทวดากับ อสูรกวนเกษียรสมุทร ด้วยเขาพระสุเมรุและยังมีรูปแกะสลักนางอัปสร อีกถึง 1,635 นาง ที่ทั้งหมดแต่งกายและทรงผมไม่ซ้ำกันเลย มีภาพจำหลักหินด้านหนึ่งเป็นภาพกองทัพสยาม ที่ส่งไปช่วยรบกับพวกจามมีอักษรจารึกไว้ว่า “สยำ กุก” ปัจจุบันถูกเอาออกไปแล้ว น่าจะหมายถึง กองทัพสยามจากลุ่มแม่น้ำกก คือกำลังที่มาจากเมืองเชียงราย เมืองเชียงแสน หรือจากสุพรรณบุรี และคำว่า“ โลว” สันนิษฐานว่าเป็นกองทัพจากเมืองละโว้
 
 
Siem Reap City is the capital of Siem Reap Province, Cambodia.
     Siem Reap has colonial and Chinese-style architecture in the Old French Quarter, and around the Old Market. In town, there are Apsara dance performances, craft shops, silk farms, rice-paddy countryside, fishing villages and a bird sanctuary near the Tonle Sap Lake. It is perhaps best known for it's proximity to Angkor Wat.
siemreap angkor wat      Siem Reap today, being a popular tourist destination, has a large number of hotels and restaurants. Most smaller establishments are concentrated around the Old Market area, while more expensive hotels are located between Siem Reap-Angkor International Airport and the town along National Road 6. There are a variety of mid-range hotels and restaurants along Sivatha, and budget to mid-range hotels in the Phsar Leu area.
     Other sites of interest near Siem Reap include Angkor Thom built by Jayavarman VII, Banteay Srei, Ta Prohm, as well as hundreds of other temple ruins. Angkor, and the surrounding area that would later become known as Siem Reap, faced repeated invasions from the Thais, and ceased to be the capital after a seven-month siege in 1431. The capital was moved to Phnom Penh in 1432, and then to Lovek and Oudong, before moving back to Phnom Penh in 1866. The temple ruins were visited by Western
explorers and missionaries before the 19th century, but Henri Mouhot is generally seen as having "discovered" Angkor Wat in 1860.
 
Angkor Wat
     Angkor Wat (or Angkor Vat) is a temple complex at Angkor, Cambodia, built for the king Suryavarman II in the early 12th century as his state temple and capital city. As the best-preserved temple at the site, it is the only one to have remained a significant religious centre since its foundation - first Hindu, dedicated to Vishnu, then Buddhist. The temple is the epitome of the high classical style of Khmer architecture. It has become a symbol of Cambodia, appearing on its national flag, and it is the country's prime attraction for visitors.
     Angkor Wat combines two basic plans of Khmer temple architecture: the temple mountain and the later galleried temple, based on early South Indian architecture, with key features such as the Jagati. It is designed to represent Mount Meru, home of the
devas in Hindu mythology:
siemreap angkor wat
 
siemreap angkor wat within a moat and an outer wall 3.6 kilometres (2.2 mi) long are three rectangular galleries, each raised above the next. At the centre of the temple stands a quincunx of towers. Unlike most Angkorian temples, Angkor Wat is oriented to the west; scholars are divided as to the significance of this. The temple is admired for the grandeur and harmony of the architecture, its extensive bas-reliefs and for the numerous devatas (guardian spirits) adorning its walls.
     The modern name, Angkor Wat, in use by the 16th century,[1] means "City Temple": Angkor is a vernacular form of the word nokor which comes from the Sanskrit word nagara (capital), while wat is the Khmer word for temple. Prior to this time the temple was known as Preah Pisnulok, after the posthumous title of its founder, Suryavarman II
 
 
 
 
siemreap angkor wat   siemreap angkor wat
     
Home About Us Hot Shot Photo Gallery Program Tour Webboard Entertain Contact Site Map ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/4521
             Copyright 2005 Indochina Explorer (Thailand) Co., Ltd. Powered by EiEi Co., Ltd.