Peak Autum Tokyo Fuji

  DOWNLOAD PROGRAM 

รหัสสินค้า : PeakAutumTokyoFuji01

ราคา

33,499.00 ฿


33,999.00 ฿

 (-1%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 33,499.00 ฿

สักการะ พระใหญ่แห่งคามาคุระ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ

ชมเทศกาลประดับไฟ Tokino Sumika Illumination ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไก

ไฮไลท์ !!! ชมใบไม้เปลี่ยนสี อุโมงค์เมเปิ้ล MOMIJI KAIRO

เที่ยวชมเมืองโบราณคาวาโกเอะ ตรอกลูกกวาด

>>> พักฟูจิออนเซ็น 1 คืน / โตเกียว ใกล้ย่านช้อปปิ้ง หรือ ใกล้รถไฟฟ้า 1 คืน / นาริตะ 1 คืน <<<

* เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปู / หมูย่างหินภูเขาไฟ / ชาบูเซ็ท *

** ฟรี Wi-Fi on Bus ไม่มีวันฟรีเดย์ มีรถ + ไกด์พาเที่ยวทุกวัน **

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ BKK-NRT XJ600 (23.50-08.00)

วันที่ 2 สนามบินนาริตะ --> วัดอาซากุสะ - เดินทางสู่ วัดพระใหญ่คามาคุระ – GOTEMBA OUTLET - เทศกาลงานไฟ GOTEMBA TOKINO SUMIKA

วันที่ 3 ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไก - ร้านน้ำชา - ชมใบไม้เปลี่ยนสี อุโมงค์เมเปิ้ล (MOMIJI KAIRO) - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

วันที่ 4 ตลาดปลาสึจิ - ศาลเจ้าเมจิ - เมืองโบราณคาวาโกเอะ - วัดนาริตะซัน อิสระเดินเล่นถนนนาริตะโอโมเตซันโดะ

วันที่ 5 สนามบินนาริตะ NRT-BKK XJ601 (09:15-14:35)


16 – 20 พ.ย. 2565 ราคา 33,999 พักเดี่ยว เพิ่ม 6,900 บาท

23 - 27 พ.ย. 2565 ราคา 36,999 พักเดี่ยว เพิ่ม 6,900 บาท

1 - 5 ธ.ค. 2565 ราคา 37,999 พักเดี่ยว เพิ่ม 6,900 บาท

2 - 6 ธ.ค. 2565 ราคา 37,999 พักเดี่ยว เพิ่ม 6,900 บาท

8 - 12 ธ.ค. 2565 ราคา 37,999 พักเดี่ยว เพิ่ม 6,900 บาท


ไม่มีราคาเด็ก //

INFANT ไม่เกิน 2 ขวบ ราคา 6,000 บาท


Download Programเต็ม file Banner ด้านบน

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด