Welcome Winter Tokyo Fuji

รหัสสินค้า : WelcomeWinterTokyoFuji-NRT02XJ

ราคา

34,599.00 ฿


34,999.00 ฿

 (-1%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 34,599.00 ฿

ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ เดินเล่นถนนนากามิเสะ

ถ่ายรูปคู่กับ สะพานแขวน Mishima Skywalk / หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไก

เที่ยวชมเมืองโบราณคาวาโกเอะ สักการะพระยืน อุชิคุไดบุตสึ

ไฮไลท์ !!! ลานสกีฟูจิเท็น / ชมเทศกาลประดับไฟ Tokino Sumika Illumination

>>> พักฟูจิออนเซ็น 1 คืน / โตเกียว ใกล้ย่านช้อปปิ้ง หรือ ใกล้รถไฟฟ้า 1 คืน / นาริตะ 1 คืน <<<

* เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปู / หมูย่างหินภูเขาไฟ / ชาบูเซ็ท *

** ฟรี Wi-Fi on Bus ไม่มีวันฟรีเดย์ มีรถ + ไกด์พาเที่ยวทุกวัน **


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ BKK-NRT XJ600 (23.50-08.00)

วันที่สอง สนามบินนาริตะ --> วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเสะ - Tokyo Sky Tree - สะพานแขวน Mishima Skywalk - Gotemba Outlet - เทศกาลงานไฟ Tokino Sumika 

วันที่สาม ลานสกี FUJITEN - ร้านน้ำชา - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไก - โตเกียว - โอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ แมวยักษ์ 3 มิติ

วันที่สี่  ตลาดปลาสึจิ - เมืองโบราณคาวาโกเอะ - พระยืน อุชิคุไดบุตสึ (รวมค่าเข้า) - วัดนาริตะซัน - อิสระเดินเล่นถนนปลาไหล

วันที่ห้า สนามบินนาริตะ NRT-BKK XJ601 (09:15-14:35)


9 - 13 ธ.ค. 2565 ราคา 36,999 บาท พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท

16 - 20 ธ.ค. 2565 ราคา 34,999 บาท  พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท

22 - 26 ธ.ค. 2565 ราคา 41,999 บาท  พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท

23 - 27 ธ.ค. 2565 ราคา 43,999 บาท  พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท

27 - 31 ธ.ค. 2565 ราคา 44,999 บาท  พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท

28 ธ.ค. 65 – 1 ม.ค. 66 ราคา 48,999 บาท  พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,900 บาท


ไม่มีราคาเด็ก //  

 INFANT ไม่เกิน 2 ขวบ ราคา 6,000 บาท

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด