กรุงเทพ ฯ - นนทบุรี - สุพรรณบุรี - ชัยนาท -สิงห์บุรี - อ่างทอง 2 วัน 1 คืน

รหัสสินค้า : กรุงเทพ-นนทบุรี-สุพรรณบุรี-ชัยนาท-สิงห์บุรี-อ่างทอง2วัน1คืน

ราคา

0.00 ฿


0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

กรุงเทพ ฯ - นนทบุรี - สุพรรณบุรี

ชัยนาท -สิงห์บุรี - อ่างทอง 2 วัน 1 คืน

เดินทางโดย : รถปรับอากาศ

 

วันแรก  นนทบุรี - สุพรรณบุรี

 06.00 น.            พร้อมที่นัดหมาย เดินทางโดย ปรับอากาศ บริการอาหารเช้า (1) กล่อง และ เครื่องดื่ม

 07.00 น.            เขตสัมพันธวงศ์ ศาลโจวซือกง สักการะ พระเซ่งจุ๊ยจ้อซือและเทพเจ้าอื่นๆที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถือ พระไทจื่อเอี๋ย เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่ทับทิมเจ้าพ่อเสือ และที่สำคัญมี สามสิบหกเทพเจ้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (เดิม) จ.นนทบุรี ก่อนเดินทางสู่จ.สุพรรณบุรี สักการะ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ชมความอลังการของมังกรใหญ่ และปฎิมากรรมสลักหินนูนต่ำที่สวยงามมาก

 12.00 น.            บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร ก่อนนำท่านเดินทางสู่ ตลาดสามชุก ตลาดเก่าร้อยปี และเลือกซื้อขนมหวานและสินค้าย้อนยุคติดไม้ติดมือกันตามอัธยาศัย

 17.30 น.            นำเข้าที่พัก โรงแรม..... บริการอาหารค่ำ (3) ณ ห้องอาหาร พักผ่อน ราตรีสวัสดิ์

 วันที่สอง      ชัยนาท - สิงห์บุรี - กรุงเทพฯ

 07.00 น.            บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก ก่อนนำท่านสู่ ศาลเจ้าพ่อกวนอู เป็นศาลศักดิ์สิทธิ์

 10.00 น.            สวนนกชัยนาท ชมหุ่นฟางนก ท่านจะได้พบกับนกหลากหลายชนิดให้ถ่ายภาพกันตามอัธยาศัย

 

 12.00 น.             บริการอาหารกลางวัน (5) ก่อนนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าท่งเทียน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

 14.00 น.            อ.ไชโยนำท่านเดินทางต่อเพื่อขอพรกัน อย่างจุใจที่ศาลเจ้าอาเนี้ยว ที่เป็นที่เคารพของคนทั่วไป

  15.30 น.            นำท่านอำลา จังหวัดอ่างทอง ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝาก

 18.00 น.             กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพทุกท่าน พร้อมความประทับใจ

 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด