14-16 กค 65 แห่เทียนอุบล -ลาวตอนใต้ 3 วัน

  Download Program 

รหัสสินค้า : 14-16 กค 65 แห่เทียนอุบล -ลาวตอนใต้ 3 วัน

ราคา

7,300.00 ฿


7,700.00 ฿

 (-5%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 7,300.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

แห่เทียนอุบล -ลาวตอนใต้ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ชมแห่เทียน สืบสานประเพณีเข้าพรรษา

ก่อนเยือน เมืองลาว คอนพะเพ็ง-ตาดฟาน

ตลาดดาวเรือง-duty fee


 งานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี มีขบวนแห่วันที่ 14 กค .2565  แต่จะมีกิจกรรมตลอดทั้งเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 กค เป็นต้นไป  นักท่องเที่ยวที่ไม่ประสงค์ซื้อตั๋วนั่งดูสามารถมาถ่ายภาพกับเทียนที่ได้รางวัล หรือร่วมกิจกรรมชุมชนคนทำเทียน และถ่ายภาพกับจุดเช็คอินตามสถานที่ต่างได้ตามสะดวก

วันแรก14 กค 65   อุบล –งานแห่เทียนพรรพษา- ลาว –ตาดฟาน( ---/ กลางวัน / เย็น)

วันที่สอง 15 กค 65    คอนพะเพ็ง –ปากเซ–ตลาดดาวเรือง                                                 ( เช้า / กลางวัน / เย็น)    

 วันที่สาม 16 กค 65    ปากเซ – ปราสาทวัดพู มรดกโลก -อุบลราชธานี                             ( เช้า/ กลางวัน / ---)

อัตราค่าบริการ           ไม่มีราคาเด็ก                           

ราคา พักห้องคู่ 4-5 ท่าน      9,900 บาท  พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000         บาท 

ราคา พักห้องคู่ 6-7 ท่าน      8,500 บาท  พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000         บาท 

ราคา พักห้องคู่ 8-9 ท่าน      7,700 บาท  พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000        บาท