อุดรธานี-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บินไทยสมายล์แอร์เวย์

 DOWNLOAD PROGRAM

SKU : อุดรธานี-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

Price

13,999.00 ฿

Quantity to buy
Total 13,999.00 ฿

สะบายดี...ลาว อุดรธานี-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

พักโรงแรม 3 ดาว นั่งรถไฟความเร็วสูงขบวนล้านช้าง-เที่ยวชมเมืองมรดกโลก

อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์-พระธาตุหลวง-ผ่านชมประตูชัย

วังเวียง-บูลลากูน-ถนนคนเดิน นั่งรถไฟความเร็วสูง-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวงสี

บ้านผานม-ตลาดมืด ตักบาตร-วัดเชียงทอง-พระราชวังเก่า-หอพระบาง

นั่งรถไฟความเร็วสูง-เวียงจันทน์โดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์

                                                                           


Order form
First Name *
Last Name *
Email *
Tel. *

Do not have enough stock

Out of stock

Visitors: 48,647