อุดรธานี-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บินไทยสมายล์แอร์เวย์

 DOWNLOAD PROGRAM

รหัสสินค้า : อุดรธานี-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ราคา

13,499.00 ฿


13,999.00 ฿

 (-4%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 13,499.00 ฿

สะบายดี...ลาว อุดรธานี-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

พักโรงแรม 3 ดาว นั่งรถไฟความเร็วสูงขบวนล้านช้าง-เที่ยวชมเมืองมรดกโลก

อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์-พระธาตุหลวง-ผ่านชมประตูชัย

วังเวียง-บูลลากูน-ถนนคนเดิน นั่งรถไฟความเร็วสูง-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวงสี

บ้านผานม-ตลาดมืด ตักบาตร-วัดเชียงทอง-พระราชวังเก่า-หอพระบาง

นั่งรถไฟความเร็วสูง-เวียงจันทน์โดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์

                                                                           

อัตราค่าบริการ

22-24 ส.ค./12-14 ก.ย./7-9 พ.ย. 65  13,999     พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 บาท

24-26 พ.ย. 65                                   14,999    พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 บาท

21-23 ธ.ค. 65                                   15,999    พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 บาท

22-24 ต.ค. 65/3-5 ธ.ค. 65                17,999      พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 บาท


แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด