เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน (CA)

SKU : เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน (CA)

Price

0.00 ฿

Quantity to buy
Total 0.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF: http://bitly.ws/LIhL WORD: http://bitly.ws/LIhz

ทริปเดียว เที่ยว (two) มหานคร ‼️ เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน (CA) 


ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้〰️

ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว ซึ่งเป็นเมืองที่มีสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง

ขึ้นหอไข่มุก ( Oriental Pearl) เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้

สัมผัสบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง

ชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน)

ช้อปปิ้ง ถนนนานกิง ถนนหวังฟูจิ่ง ตลาดรัสเซีย   

ลิ้มรสเมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา สุกี้มองโกล เป็ดปักกิ่ง !!!

 สายการบิน : AIR CHINA (CA)


 ราคานี้รวม

ค่าวีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีนแล้ว

 ราคานี้ ไม่รวม

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ + ไกด์ + คนขับรถ 1,500 บาท /ทริป

เด็กอายุตั้งแต่ 2-20 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท

Visitors: 53,631