ฉางซา อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย 5วัน 4คืน

 DOWNLOAD PROGRAM

SKU : ฉางซา อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย 5วัน 4คืน

Price

24,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 24,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

ฉางซา จางเจียเจี้ย 

เทียนเหมินซาน เขาอวตาร เมืองโบราณเฟิ่งหวง

5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ไทย เวียตเจ๊ต (VZ)

**อิ่มจุใจกับ ปิ้งย่างเกาหลี บุฟเฟต์ซีฟู้ด ** พัก 5 ดาว

**แถมชา Sexy Tea ชาขึ้นชื่อของหูหนาน ท่านละ 1 แก้ว ** 


กำหนดการเดินทาง


08 – 12 พ.ค. 67 24,900.-

10 – 14 พ.ค. 67 24,900.-

15 - 19 พ.ค. 67 24,900.-

14 – 18 พ.ค. 67 24,900.-

16 – 20 พ.ค. 67 25,900.-

21 – 25 พ.ค. 67 25,900.-

22 – 26 พ.ค. 67 25,900.-

28 พ.ค. – 1 มิ.ย. 67 25,900.-

29 พ.ค. – 2 มิ.ย. 67 25,900.-

30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 67 25,900.-1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฉางซา (ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซาหวงฮัว) (VZ3604 : 17:50 - 22:05)   


2 ฉางซา - เฟิ่งหวง (โดยรถไฟความเร็วสูง) – เมืองโบราณเฟิ่งหวง (รวมรถอุทยาน) – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง - ถนนคนเดินสือป้าน  


3 เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น - ล่องเรือข้ามฟาก – น้ำตกฝูหรง - จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมบันไดเลื่อน + รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว - โชว์จิ้งจอกขาว  

4 พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – เขาอวตาร (ขึ้นลิฟต์แก้วไป่หลง + ลงกระเช้า) - จุดชมวิวหยวนเจียเจี้ย – สะพานหนึ่งในไต้หล้า   


5 จางเจียเจี้ย – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ถ่ายรูปตึก IFC - ตึก WENHEYOU - ฉางซา(ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซาหวงฮัว) – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) (VZ3605 : 22:50 - 01:30 + 1)  


ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป

Visitors: 48,649