จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน (TG)

รหัสสินค้า : จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน (TG)

ราคา

32,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 32,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

DOWNLOAD PROGRAM

Word : http://bitly.ws/GBaZ PDF : http://bitly.ws/GBaQ


จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน * ไม่ลงร้านช้อป *

โรงแรม 4-5 ดาว* โดยสายการบิน Thai Airways (TG)


31 - 05 ก.ย. 34,900.-

07 - 14 ก.ย. 34,900.-♦️คอนเฟิร์มเดินทาง♦️

14 - 19 ก.ย. 34,900.-♦️คอนเฟิร์มเดินทาง♦️

28 ก.ย. - 03 ต.ค.36,900.-♦️คอนเฟิร์มเดินทาง♦️

30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 33,900.-♦️คอนเฟิร์มเดินทาง♦️

07 - 12 ธ.ค. 33,900.-♦️คอนเฟิร์มเดินทาง♦️

14 - 19 ธ.ค. 32,900.- // 21 - 26 ธ.ค. 32,900.-

28 - 02 ม.ค. 32,900.-


ไม่ลงร้านช้อป * โรงแรม 4-5 ดาว

ไฮไลท์โปรแกรม

เฉิงตู  เมืองเม่าเสี้ยน อุทยานหวงหลง (นั่งกระเช้าขึ้น+รถราง) 

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเวียนอุทยาน)

ชมโชว์ธิเบต เมืองโบราณซงพาน ทะเลสาบเตี๋ยซี

ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ถนนไท่กู๋หลี วัดต้อฉือ

ช้อปปิ้งถนนคนเดินชูลซีลู่ สะพานโบราณอันซุน

Visitors: 27,341