เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ภูเขาสี่ดรุณี 6วัน 5คืน คืน Lion Air (SL)

 DOWNLOAD PROGRAM 

SKU : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ภูเขาสี่ดรุณี 6วัน 5คืน คืน Lion Air (SL)

Price

21,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 21,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ภูเขาสี่ดรุณี 6วัน 5คืน คืน Lion Air (SL)D1 สนามบินดอนเมือง(SL932 : 17.30 – 21.15) – สนามบินเฉิงตูเทียฟู่ ✈ Holiday Inn Express Hotel หรือระดับเที่ยเท่า 4 ดาว


D2 เฉิงตู เฉิงตู เฉิงตู – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เมืองโบราณซพาน – จิ่ว จ้ายโกจิ่ว

Visitors: 51,698