เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน โดยการบินไทย (TG)

SKU : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว8วัน(TG)

Price

0.00 ฿

Quantity to buy
Total 0.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

Download program Word : http://bitly.ws/ICSw PDF : http://bitly.ws/ICSt

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน โดยการบินไทย (TG)


ไฮไลท์โปรแกรม  พักโรงแรม 4-5 ดาว

เที่ยวจุใจ ไม่ลงร้านช้อป  รวมวีซ่ากรุ๊ป นั่งกระเช้าขึ้นชมอุทยานหวงหลง

อุทยานแห่งชาติจิวจ้ายโกว  ยอดเขาง๊อไบ๊  ชมโชว์ธิเบต

โชว์เปลี่ยนหน้ากาก  พระใหญ่เล่อซาน  เมนูพิเศษ สุกี้หมาล่า เสฉวน

Visitors: 53,630