เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน โดยการบินไทย (TG)

รหัสสินค้า : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว8วัน(TG)

ราคา

48,800.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 48,800.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download program Word : http://bitly.ws/ICSw PDF : http://bitly.ws/ICSt

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน โดยการบินไทย (TG)

28 - 05 ต.ค.  48,800.

ไฮไลท์โปรแกรม  พักโรงแรม 4-5 ดาว

เที่ยวจุใจ ไม่ลงร้านช้อป  รวมวีซ่ากรุ๊ป นั่งกระเช้าขึ้นชมอุทยานหวงหลง

อุทยานแห่งชาติจิวจ้ายโกว  ยอดเขาง๊อไบ๊  ชมโชว์ธิเบต

โชว์เปลี่ยนหน้ากาก  พระใหญ่เล่อซาน  เมนูพิเศษ สุกี้หมาล่า เสฉวน

Visitors: 27,339