5วัน3คืน เซี่ยงไฮ้ ซูโจว อู๋ซี หังโจว(Air china)

DOWNLOAD PROGRAM

SKU : 5วัน3คืน เซี่ยงไฮ้ ซูโจว อู๋ซี หังโจว(Air china)

Price

18,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 18,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock


เซี่ยงไฮ้ ซูโจว อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน

โดยสายการบิน AIR CHINA (CA)D1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

D2 เซี่ยงไฮ้ (CA806 : 01.40-07.00) – ซโจว – เจ้าแม่กวนอิมกลาง น้าวัดฉงหยวน – อู๋ซี – วัดพระใหญ่หลงซานต้าฝอ (รวมรถ แบตเตอรี่) – ศาลาฟางกง – ร้านไข่มุก – สะพานชิงหมิงเฉียว

D3 อู๋ซี – หงโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – สวนใบชาหลงจ่ิง – ถนน โบราณเหอฟางเจี่ย

D4 หังโจว – ร้านหยก – วัดพระหยกขาว – ร้านผ้าไหม – หาดไวทาน

Starbucks Reserve Roastery – ถนนนานกิง

D5 ร้านยา – ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว – Florentia Village

Outlet –สนามบินซางไฮ้ผู่ตง – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณ ภูมิ) (CA805: 21.20-00.40+1)


Visitors: 48,647