5วัน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง4คืน-บิน-(MU)

 DOWNLOAD PROGRAM

SKU : 5วัน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง4คืน-บิน-(MU)

Price

19,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 19,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน 4คืน โดยสายการบิน China Eastern (MU)


05 มิ.ย. 2567 - 09 มิ.ย. 2567 - 19900 -

19 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567 - 19900 -


วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (MU5036: 19.35 – 23.55 ) – เฉิงตู

วันที่ 2 ทะเลสาบเตี๋ยซี – เมืองโบราณซงพาน – จิ่วจ้ายโกว

วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเวียนของอุทยาน)

วันที่ 4 อุทยานหวงหลง(รวมกระเช้า+รถแบตเตอรี่ ขาขึ้น1ขา) – เฉินตู

วันที่ 5 ถนนโบราณจิ่งหลี่ – สนามบินเฉิงตู (MU5035 : 15.35 – 18.15) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


Visitors: 48,647