5วัน FD คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า (รถไฟความเร็วสูง)

SKU : 5วัน FD คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า (รถไฟความเร็วสูง)

Price

22,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 22,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า (รถไฟความเร็วสูง)

ไม่ลงร้านรัฐบาล 5 วัน 4 คืน

โดยสายการบิน  แอร์เอเชีย(FD)


31พ.ค.- 04 มิ.ย.67 23,900.-

13 – 17 มิ.ย.67 22,900.-

22 - 26 มิ.ย.67 22,900.-

27 มิ.ย.- 01 ก.ค.67 22,900.-

วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – คุนหมิง (ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย) ((FD582 : 09.20-12.30)  - ต้าหลี่ 

วันที่ 2 แชงกรีล่า - ช่องแคบเสือกระโจน (รวมค่าบันไดเลื่อน) – เมืองโบราณแชงกรีล่า

วันที่ 3 วัดลามะซงจ้านหลิง - ลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง

วันที่ 4 ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาสีน้ำเงิน (รวมรถอุทยาน) - คุนหมิง (โดยรถไฟความเร็วสูง) -อิสระช้อปปิ้งหนานผิงเจีย

วันที่ 5 วัดหยวนทง - คุนหมิง - กรุงเทพ (ดอนเมือง) (FD583: 13.30 – 14.35 )


Visitors: 51,692