ภูเก็ต สิมิลัน พังงา 5วัน เริ่ม กทม

SKU : 5dภูเก็ต-สิมิลัน-พังงา-เริ่มกทม

Price

11,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 11,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน พังงา

ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน-เกาะพีพี อ่าวมาหยา

ล่องเรือชมความงามอ่าวพังงา พักภูเก็ต 2 คืน 

5 วัน 4 คืน

เดินทางโดย : รถปรับอากาศ เที่ยวทะเลอันดามันสวรรค์ของนักเดินทาง 5 วัน

เพียง 11,900 เท่านั้น คุ้ม และดี เชิญสัมผัส

รถตู้ 8 คนขึ้นไป ออกได้ทุกวัน // ไปเช้าวันแรก - กลับเย็นวันสุดท้าย


 วันแรก กรุงเทพ–ท่าเรือทับละมุ จ.พังงา  


16.00 น.พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ทีมงานคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ  

17.00 น.นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือทับละมุ จ.พังงา

บริการข้าวต้มรอบดึก (มื้อที่ 1) 


วันที่สองท่าเรือทับละมุ–ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน (สปีดโบ๊ต)-ภูเก็ต  

07.00 น.เดินทางถึงท่าเรือทับละมุ....บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)  

08.30 น.ออกเดินทางไปยังหมู่เกาะสิมิลันโดยเรือเร็ว สปีดโบ๊ต  

10.00 น.ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นและปลาสวยๆ หลากหลายชนิดที่ฮันนีมูนเบย์ (Honey Moon Bay) (เกาะ 5)

จากนั้นเดินทางถึงอ่าวหน้า เกาะเมี่ยง (เกาะ4) ซึ่งท่านสามารถดำน้ำตื้นในปรินเซสเบย์ (Princess Bay) สำรวจชมความสวยงามของเกาะ ปีนขึ้นจุดชมวิว หรือพักผ่อนบนหาดทรายสวยสีขาว  

12.00 น.รับประทานอาหารเที่ยงที่ เกาะ 4 ซึ่งเป็นที่ตั้ง ของที่ทำการอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลัน (มื้อที่ 3)

ออกเดินทางต่อสำหรับช่วงบ่าย, ดำน้ำตื้นที่ คริสต์มาสพอยท์ (Christmas Point) ที่เกาะบางู (เกาะ 9) เดินทางถึงโดนัลดัคเบย์ (Donald Duck Bay) ของเกาะสิมิลัน (เกาะ 8) ซึ่งท่านสามารถพักผ่อนบนชายหาด เล่นน้ำชมปะการัง หรือปีนจุดชมวิวบนหินเรือใบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน  

15.00 น.ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือทับละมุ....เดินทางต่อไปยัง จ.ภูเก็ต  

18.00 น.เดินทางถึง จ.ภูเก็ต บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)

เช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต หรือ เทียบเท่า


วันที่ สามเกาะไข่นอก-ดำน้ำหมู่เกาะพีพี (สปีดโบ๊ต  

เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 5) จากนั้นออกเดินทางสู่ท่าเรือเกาะสิเหร่  

08.30 น.ออกเดินทางโดยเรือเร็วมุ่งหน้าสู่ เกาะไข่นอก เล่นน้ำชายหาดสวยงามทรายละเอียดขาวรอบเกาะ ดำน้ำชมปลาเสือ ปะการังเขากวางและปะการังหินซ้อน  

11.30 น.บริการอาหารกลางวันบนเกาะไข่นอก (มื้อที่ 6)  

บ่ายหลังอาหารเที่ยงเดินทางสู่ เกาะพีพี สวรรค์ของนักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบการเล่นน้ำทะเลดำผิวน้ำ ชมปะการังน้ำตื้น ชมอ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ชื่อดังก้องโลก "เดอะบีช" เดินทางต่อไปเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ที่อ่าวโละซามะ อ่าวที่ยังอุดมไปด้วยปะการังและสัตว์ทะเลนานาชนิดใช้เวลาประมาณ 30 นาที แวะอ่าวปิเละ เล่นน้ำดำผิวน้ำ สถานที่ที่ได้รับการขนานนามว่า "สระว่ายน้ำกลางทะเล" ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ผ่านชมถ้ำไวกิ้ง ถ้ำกลางทะเล  

15.00 น.ได้เวลาอันสมควร เดินทางกลับสู่ท่าเรือ....อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า  

18.00 น.บริการอาหารเย็น...(มื้อที่ 7)  นำท่านเดินทางสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย   


วันที่สี่ภูเก็ต-ล่องเรืออ่าวพังงา- สวนโมกขพลาราม-สุราษฎร์ธานี  


เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 8)

จากนั้นออกเดินทางสู่ จ.พังงาโดยรถโค้ช ชมทัศนียภาพของจังหวัดภูเก็ตและพังงาสองข้างทางระหว่างการเดินทาง  

10.00 น.เที่ยวชมวัดสุวรรณคูหา นมัสการพระพุทธรูปนอนภายในถ้ำ ให้อาหารลิงแสนรู้ ที่จะลงมาทักทายและรับอาหารจากนักท่องเที่ยว  

10.30 น.เดินทางถึงท่าเรือ ลงเรือหางยาวขนาดใหญ่ ล่องตามสายน้ำ สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางป่าโกงกางชมวิถีชีวิตของเหล่าสัตว์น้ำ แวะชมเขาพิงกัน สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง James Bond 007 ชมความแปลกประหลาดของ เขาตะปู ล่องเรือผ่านถ้ำลอด และตื่นตาตื่นใจกับบรรดาหน้าผา และหุบเขา หรือ เกาะที่มีรูปร่างแปลก ๆ แตกต่างกันออกไป ตามจินตนาการ 

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวันที่เกาะปันหยี (มื้อที่ 9) หมู่บ้านกลางน้ำ ชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน หลังอาหารเดินเล่นเลือกซื้อของฝากพื้นเมืองบนเกาะปันหยี จากนั้นเดินทางกลับฝั่ง ออกเดินทางมุ่งสู่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี…..แวะสวนโมกขพลาราม สถานปฏิบัติธรรมที่ก่อตั้งโดยท่านพุทธทาสภิกขุ  

18.00 น.บริการอาหารเย็น ณ ร้านพลับพลาซีฟู้ด (มื้อที่ 10)


 วันที่ห้ากรุงเทพฯ  06.00 น.เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม  


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


อัตราค่าบริการ เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ ทัวร์เทศกาลมีที่จำนวนจำกัด !!!!


เดินทางขั้นต่ำ 8 คน

ผู้ใหญ่ หรือ เด็กมีเตียง  ท่านละ 11,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน เตียงใหญ่ 1เตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี   ท่านละ 10,900 บาท ( ไม่มีเตียงเสริม )

พักเดี่ยวเพิ่ม      ท่านละ 3,000 บาท


ค่าบริการนี้รวม

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการ

- ค่าเรือนำเที่ยวหมู่เกาะสิมิลัน เกาะพีพี -ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน โรงแรมเมโทรโพล

- ค่าอาหารตามที่ระบุตามโปรแกรม รวมทั้งหมด 10 มื้อ

- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ และค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ

- เจ้าหน้าที่ทีมงานที่ชำนาญคอยดูแลตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย

รองเท้าแตะ,ชุดว่ายน้ำหรือเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายแห้งง่าย,ถุงกันน้ำ,ครีมกันแดด,แว่นกันแดด

กล้องถ่ายรูป,ไฟฉาย,ยารักษาโรคประจำตัว

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง

การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ 4,000 บาท

ชื่อบัญชี บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซพลอเรอร์ แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯที่ แฟกซ์ 02-814-9587 ATTN : ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย

การยกเลิกทัวร์

- ยกเลิกทัวร์หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 2,000 บาท

- ยกเลิกทัวร์ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะริบเงินมัดจำและค่าใช้จ่ายที่ชำระไปแล้ว

- ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะหัก 50 % จากราคาทัวร์

- ยกเลิกทัวร์ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

Visitors: 53,631