นครพนม BCG Trip กับ อ.คฑา ชินบัญชร

 DOWNLOAD  PROGRAM 

SKU : นครพนม BCG Trip กับ อ.คฑา ชินบัญชร

Price

14,999.00 ฿

Quantity to buy
Total 14,999.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

BCG Trip...เที่ยวนครพนมด้วยศรัทธา...“สุข สมบูรณ์ สำเร็จ”

“ท่องเที่ยวชุมชน “ต้องเที่ยว (Unseen)” กับ อ.คฑา ชินบัญชร

เส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ จังหวัดนครพนม

ระหว่างวันศุกร์ที่ 15 – วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566

(3 วัน 2 คืน) บินไป - รถตู้ 3 คัน - 20 ท่าน เท่านั้น

ราคา 14500 บาท สนใจโปรแกรมทักเลย จ้า


ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2566 โดยรวมรายการดังนี้

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ดอนเมือง-นครพนม-ดอนเมือง

- รวมน้ำหนักระเป๋า 15 กก. และล็อคที่นั่งไปกลับ

- ค่าที่พักโรงแรม ฟอร์จูน วิวโขง (ห้องดีลักซ์ วิวแม่น้ำโขง) 2 คืน

- ค่าพาหนะรถตู้ปรับอากาศวีไอพี นำเทียวตามรายการ

- ค่าอาหาร ครบมื้อตาม รายการระบุ

- ค่าของว่างและเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง

- ค่ากิจกรรมชุมชน ตามทาง

- ค่ารถรางเที่ยววิถีเมืองนครพนม ถนนริมโขง

- ค่าธรรมเนียมสถานที่ และอุทยาน

- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น นำขึ้น "ถ้ำนาคี"อุทยานแห่งชาติภูลังกา

- ค่ารถสองแถวท้องถิ่น นำขึ้นเขา "หินสามวาฬ" บึงกาฬ

- ค่ามัคคุเทศก์ คอยบริการและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

- ค่าประกันภัยเดินทาง 1 ล้านบาท และรักษาพยาบาล 5 แสนบาท ต่อท่าน


#intrend #นครพนม #BCGTrip

Visitors: 51,692