ปีนัง-เก็นติ้ง-คาเมล่อน 4วัน 6 ท่านเดินทางได้

  DOWNLOAD PROGRAM

รหัสสินค้า : indo_ปีนัง-เก็นติ้ง-คาเมล่อน4d-Code B002

ราคา

10,500.00 ฿


10,900.00 ฿

 (-4%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 10,500.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ปีนัง – เก็นติ้ง ไฮแลนด์ 

คาเมรอน ไฮแลนด์ 4 วัน 3 คืน  

6 ท่าน กำหนดวันเดินทางได้

วันที่ 1 หาดใหญ่ - ปีนัง ซิตี้ทัวร์  ( เที่ยง ,เย็น)

วันที่ 2 ปีนัง - เก็นติ้ง ไฮแลนด์  ( เช้า,เที่ยง ,เย็น)

วันที่ 3 เกนติ้ง ไฮแลนด์ - คาเมรอน ไฮแลนด์  ( เช้า,เที่ยง ,เย็น)

วันที่ 4 คาเมรอน ไฮแลนด์ – หาดใหญ่  บริการอาหาร ( เช้า,เที่ยง -)