ปีนัง-เก็นติ้ง-คาเมล่อน 4วัน เริ่มหาดใหญ่/ KL

  DOWNLOAD PROGRAM

รหัสสินค้า : indo_ปีนัง-เก็นติ้ง-คาเมล่อน4d-Code B002

ราคา

9,500.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 9,500.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Explore ปีนัง – เก็นติ้ง ไฮแลนด์ 

 คาเมรอน ไฮแลนด์ 4 วัน 3 คืน  

วันแรก หาดใหญ่ - ปีนัง  ซิตี้ทัวร์        (กลางวัน /เย็น)

วันที่สอง ปีนัง - เก็นติ้งไฮแลนด์        (เช้า/กลางวัน/เย็น)

วันที่สาม เก็นติ้ง ไฮแลนด์ - คาเมรอน ไฮแลนด์     (เช้า/กลางวัน/เย็น)

วันที่สี่คาเมรอน ไฮแลนด์ – หาดใหญ่      (เช้ากลางวัน/-)


ราคาดังกล่าวได้รวม :

- รถปรับอากาศ VIP  พร้อมพนักงาน Driver Guide    

- ที่พัก 3 คืน       

- ค่าน้ำดื่มและของว่าง ให้บริการ

- ค่าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ( ภายใต้เงื่อนไขบริษัท )

Visitors: 33,168