เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร 3วัน2คืน เริ่มหาดใหญ่หรือ สนามบินกัวลา

 DOWNLOAD PROGRAM 

รหัสสินค้า : indo_GentingKL3D2NCode 009

ราคา

8,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 8,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เก็นติ้ง ไฮแลนด์ เมืองแห่งความสนุก

กัวลาลัมเปอร์ เมืองสีสัน 3 วัน 2 คืน 

วันที่ 1 หาดใหญ่ - เก็นติ้ง ไฮแลนด์ (เช้า - เที่ยง -เย็น )

วันที่ 2 เก็นติ้ง ไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์   (เช้า - เที่ยง -เย็น )

วันที่ 3 กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจาย่า - หาดใหญ่  (เช้า - เที่ยง  )


ราคาดังกล่าวได้รวม :

-  รถปรับอากาศ VIP. พร้อมพนักงาน Driver Guide

-  ที่พัก 2 คืน ระดับมาตรฐาน

- ค่าน้ำดื่มและของว่าง ให้บริการ

- ค่าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ( ภายใต้เงื่อนไขบริษัท )

Visitors: 33,168