4วัน กัวลา-เก็นติ้ง-ปีนัง เริ่มหาดใหญ่-K/L

 DOWNLOAD PROGRAM

รหัสสินค้า : 4d3nเก็นติ้ง-กัวลา-ปีนัง-เริ่มหาดใหญ่

ราคา

8,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 8,900.00 ฿

Explore กัวลาลัมเปอร์ - เก็นติ้ง - ปีนัง 4 วัน 3 คืน

วันแรก   หาดใหญ่ - กัวลาลัมเปอร์ Kuala Lumpur - ซิตี้ทัวร์        (เที่ยง/เย็น)

วันที่สอง     กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา Putra Jaya - เก็นติ้งไฮแลนด์     (เช้า/เที่ยง/เย็น)

วันที่สาม   เก็นติ้งไฮแลนด์ - ปีนัง       (เช้า/เที่ยง/เย็น)

วันที่สี่      ปีนัง - Penang Hill - วัดไทย - วัดพม่า - หาดใหญ่     (เช้า/เที่ยง)

ราคาดังกล่าวได้รวม :

- รถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงาน Driver Guide

-  ที่พัก 3 คืน ระดับมาตรฐาน

-  ค่าน้ำดื่มและของว่าง ให้บริการ

-  ค่าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ( ภายใต้เงื่อนไขบริษัท )

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 27,694