เก็นติ้ง กัวลา ปีนัง เริ่มหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน

 DOWNLOAD PROGRAM

รหัสสินค้า : 4d3nเก็นติ้ง-กัวลา-ปีนัง-เริ่มหาดใหญ่

ราคา

10,000.00 ฿


10,500.00 ฿

 (-5%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 10,000.00 ฿

เก็นติ้ง กัวลา ปีนัง เริ่มหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน                            

วันแรก หาดใหญ่ - กัวลาลัมเปอร์ Kuala Lumpur - ซิตี้ทัวร์      (เที่ยง/เย็น)

วันที่สอง กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา Putra Jaya - เก็นติ้งไฮแลนด์  (เช้า/เที่ยง)

วันที่สาม เก็นติ้งไฮแลนด์ - ปีนัง                            (เช้า/เที่ยง/เย็น)

วันที่สี่ ปีนัง - Penang Hill - วัดไทย - วัดพม่า - หาดใหญ่       (เช้า/เที่ยง)

เริ่มสนามบินหาดใหญ่ เดินทางส่วนตัวได้เลย 

คณะ 6-7 ท่าน 9500 บาท

คณะ 8-9 ท่าน 8900 บาท

คณะ 10 ท่าน 8500 บาท

พักเดี่ยวคนละ 3500บาท

กำหนดวันเดินทางได้ --กรุณาเช็คราคากับวันหยุดมาเลเซียอีกครั้ง

พัก  เก็นติ้งพักเฟิสเวิลด์

กัวลาลัมเปอร์ พักโรงแรมคอสโม หรือเทียบเท่า

ปีนังพัก เบวิวหรือเทียบเท่า

ใบอนุญาตินำเที่ยว 11/4521  Indochina Explorer(Thailand)

Hot line 0818706343

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด