เซบู-โบโฮล-ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ5วัน4คืน-2ท่านเดินทางได้

 DOWNLOAD PROGRAM 

SKU : เซบู-โบโฮล-ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ5วัน4คืน-2ท่านเดินทางได้

Price

26,500.00 ฿

Quantity to buy
Total 26,500.00 ฿

ฟิลิปปินส์ ทะเลสวยน้ำใส เซบู โบโฮล

ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5 วัน 4 คืน

วันแรกของการเดินทาง            กรุงเทพฯ – เซบู          (-/-/-)

วันที่สองของการเดินทาง   เซบู – กางเขนโบราณ – บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน – ป้อมปราการซานเปโดร – บ้านโบราณ Yap-San Diego – อนุสาวรีย์มรดกแห่งเซบู          (เช้า/กลางวัน/เย็น)

วันที่สามของการเดินทาง  เซบู – ออสล๊อบ – ว่ายน้ำดูฉลามวาฬ – เซบู      (เช้า/กลางวัน/เย็น)

วันที่สี่ของการเดินทาง       เซบู – เกาะโบโฮล – ผ่านชม Baclayon Church – ลิงทราเซีย – หมู่บ้านโบลอค – เนินช็อคโกแลต – Blood Compact Shire – เกาะเซบู   (เช้า/กลางวัน/เย็น)

วันที่ห้าของการเดินทาง    เซบู – กรุงเทพฯ                 (เช้า/-/-)


อัตราค่าบริการนี้รวม        

ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน ที่ เซบู        ค่าอาหาร ทุกมื้อตามที่ระบุตามรายการ

ค่ารถรับส่งสนามบิน และท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ

ค่าเรือเฟอร์รี่ เซบู – โบโฮล และค่าทัวร์ที่เกาะโบโฮล

ค่าทัวร์ สนอร์คเกิ้ลกับฉลามวาฬ พร้อมอุปกรณ์หน้ากาก และเสื้อชูชีพ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดอังกฤษ) ดูแลระหว่างท่องเที่ยว

Order form
First Name *
Last Name *
Email *
Tel. *

Do not have enough stock

Out of stock

ทัวร์เอเซีย

Visitors: 53,629