หนองคาย-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-หนองคาย5วันรถไฟ-กลับ8ท่าน

  DOWNLOAD PROGRAM 

รหัสสินค้า : เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-หนองคาย5วันรถไฟ

ราคา

14,500.00 ฿


14,900.00 ฿

 (-3%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 14,500.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

หนองคาย-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์-หนองคาย 5 วันทัวร์(รถไฟลาว-รถไฟไทย)  โดย...รถไฟตู้นอนปรับอากาศชั้น 2 อีสานมรรคา และรถไฟความเร็วสูง EMU ลาว-จีน

กรุ๊ป 8 ท่าน ออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย / 16-18 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทย


กำหนดการเดินทาง  

ค่ำ..(20.30 น.)ทุกวันพฤหัสบดี-กลับถึงเช้าวันจันทร์(05.30 น.)                                          

ท่านละ 14,900 บาท


วันแรก สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ(กรุงเทพฯ)-สถานีรถไฟหนองคาย

วันที่สอง สถานีรถไฟหนองคาย-สะพานมิตรภาพไทย-ลาว-เวียงจันทน์-พระธาตุหลวง-ประตูชัย-พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว-วัดสีเมือง-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง(โดยรถไฟความเร็วสูง EMU)-หลวงพระบาง-ถนนคนเดิน

วันที่สาม  ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)-

     บ้านช่างไห-ล่องเรือน้ำโขง-ถ้ำติ่ง-น้ำตกตาดกวางซี-พิธีบายสี-สู่ขวัญ และชมฟ้อนรำ  

     กับน้องๆ ชาวหลวงพระบาง

วันที่สี่  พระธาตุพูสี-วัดใหม่สุวันนะพูมาราม-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-บ้านผานม-สถานีรถไฟหลวงพระบาง-นครหลวงเวียงจันทน์-หนองคาย-กรุงเทพฯ

วันที่ห้า     สถานีรถไฟสามเสน(กรุงเทพฯ)


กรุ๊ป 8 ท่าน ออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย / 16-18 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทย