หนองคาย-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-หนองคาย5วันรถไฟ-กลับ8ท่าน

  DOWNLOAD PROGRAM 

SKU : เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-หนองคาย5วันรถไฟ

Price

14,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 14,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

หนองคาย-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์-หนองคาย 5 วันทัวร์(รถไฟลาว-รถไฟไทย) โดย...รถไฟตู้นอนปรับอากาศชั้น และรถไฟความเร็วสูง EMU ลาว-จีน

กรุ๊ป 8 ท่าน ออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย / 16-18 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทย


กำหนดการเดินทาง  

ค่ำ..(20.30 น.)ทุกวันพฤหัสบดี-กลับถึงเช้าวันจันทร์(05.30 น.)                                         

ท่านละ 14,900 บาท


วันแรก สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ(กรุงเทพฯ)-สถานีรถไฟหนองคาย

วันที่สอง สถานีรถไฟหนองคาย-สะพานมิตรภาพไทย-ลาว-เวียงจันทน์-พระธาตุหลวง-ประตูชัย-พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว-วัดสีเมือง-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง(โดยรถไฟความเร็วสูง EMU)-หลวงพระบาง-ถนนคนเดิน

วันที่สาม ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)-

    บ้านช่างไห-ล่องเรือน้ำโขง-ถ้ำติ่ง-น้ำตกตาดกวางซี-พิธีบายสี-สู่ขวัญ และชมฟ้อนรำ  

    กับน้องๆ ชาวหลวงพระบาง

วันที่สี่ พระธาตุพูสี-วัดใหม่สุวันนะพูมาราม-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-บ้านผานม-สถานีรถไฟหลวงพระบาง-นครหลวงเวียงจันทน์-หนองคาย-กรุงเทพฯ

วันที่ห้า    สถานีรถไฟสามเสน(กรุงเทพฯ)


กรุ๊ป 8 ท่าน ออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย / 16-18 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทย

Visitors: 48,647