หลวงพระบาง 3 วัน ทางเครื่อง 2 ท่าน

 DOWNLOAD PROGRAM

รหัสสินค้า : หลวงพระบาง3วันทางเครื่อง

ราคา

13,000.00 ฿


13,500.00 ฿

 (-4%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 13,000.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของอินโดจีน หลวงพระบาง

กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ 3 วัน 2 คืน


2 ท่าน กำหนดวันเดินทางได้


วันแรก     กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง – วัดวิชุนราช – พระราชวังเก่า – พระธาตุภูษี          (-/เที่ยง/เย็น)

วันที่สอง      ตักบาตรข้าวเหนียว - ถ้ำติ่ง – บ้านซ่างไห – น้ำตกตาดกวงชี – บ้านผานม – ตลาดมืด              (เช้า/เที่ยง/เย็น)

วันที่สาม      หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ            (เช้า/- /-)