โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง :

โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง :

Greater Mekong Subregion (GMS)

ยุทธศาสตร์​ 5 เชียงที่พ่อขุนเม็งรายมหาราชได้สร้างเมืองเชียงรายให้เป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วยเชียงตุง(เมียนม่าร์) เชียงรุ้ง(จีน)เชียงทองชื่อเดิมของหลวงพระบาง(สปป.ลาว)เชียงใหม่เชื่อมโยงด้วยวัฒนธรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ​( ไทย เมียนมาร์​ จีน สปป. ลาว)​และ 6 GMS (ไทย เมียนมาร์​ จีน สปป. ลาว เวียดนาม​และ​กัมพูชา)​
เชียงรายมี 8 ด่านสากลประกอบด้วย
1.อำเภอแม่สาย 2 ด่าน
2.อำเภอเชียงแสน,สามเหลี่ยมทองคำ 3ด่าน
3.อำเภอเเชียงของ 2 ด่าน
4. สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง1ด่าน

หากนับรวมฝั่งล้านนาตะวันออกอีก 3 ด่านมี
1. ด่านบ้านฮวกอำเภอภูซางจ. พะเยา
2.ด่านห้วยโก๋นอำเภอเฉลิมพระเกียรติจ.น่าน
3. ด่านภู่ดู่อำเภอภูดู่ จ. อุตรดิตถ์
รวมเป็น11 ด่านสากลและมีแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติ ทำให้จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีการเชื่อมโยงทั้ง
1.ทางบกรถยนต์ เชื่อม6ประเทศ มีไทย
เมียนมาร์ สปป. ลาว จีน เวียดนาม และกัมพูชา
2. ทางรางรถไฟ เชื่อม สปป.ลาวเข้าจีนจะสร้างเสร็จปี พศ.2571
3. ทางอากาศทางถ้ามีความร่วมมือของไทยเมียนมาร์ สปป. ลาว และจีนโดยมีสายการบินห้าเชียงแอร์ไลน์ โดยใช้สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเป็นฮับซึ่งกำลังสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องบินที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงลงทุนโดยจีนเช่าการท่าอากาศยาน30 ปีคาดเสร็จสิ้น2568
4. ทางน้ำโดยใช้แม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติเชื่อมโยงประเทศไทย สปป. ลาว เมียนมาร์ จนไปถึงจีน

"ต้องขอร้องให้รัฐบาลใหม่และทุกรัฐบาลต่อไปต้องวางยุทธศาสตร์ 5 เชียง และ สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจเป็นยุทธศาสตร์ของชาติเนื่องจากเกินกำลังความสามารถในระดับจังหวัด"เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อรับกับคลื่นเศรษฐกิจ(Economic Dam) การเมือง และสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก 

 Cr.ชู​ศักดิ์​ ไตร​ศรี​ศิลป์​ 

 

ทัวร์จีน

 • ขายดี
  หนานหนิง กุ้ยหลิน หยางซัว 5D4N
  20,999.00 ฿
 • เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน โดยการบินไทย (TG)
  48,800.00 ฿
 • ขายดี
  จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน (TG)
  32,900.00 ฿
 • ขายดี
  เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ซูโจว 5 วัน 4 คืน บิน Thai Airways (TG)
  29,900.00 ฿
Visitors: 27,334