• 3 วัน 2 คืน นครวัด นครธม รับสนามบินเสียมเรียบ
  11,400.00 ฿
  11,700.00 ฿  (-3%)
 • 3วัน2คืน นครวัด นครธม เริ่มด่านอรัญ 2 ท่านเดินทางได้
  8,500.00 ฿
  8,900.00 ฿  (-4%)
 • นครวัด พนมกุเลน 4 วัน 3คืน รับด่านอรัญประเทศ
  11,500.00 ฿
  11,900.00 ฿  (-3%)
 • เจาะลึก กัมพูชา พนมเปญ สีหนุวิลล์ เสียมเรียบ 8 วัน 7 คืน ขั้นต่ำ 4 ท่านเดินทาง
  43,000.00 ฿
  45,000.00 ฿  (-4%)
 • ใหม่ล่าสุด
  พนมเปญ พระตะบอง 4วัน รับสนามบิน 4 ท่านเดินทางได้
  14,900.00 ฿
  15,500.00 ฿  (-4%)
 • นครวัด-ล่องเรือโตนเลสาบ-สีหนุวิวล์ 5 วัน 4 คืน
  24,900.00 ฿
  25,900.00 ฿  (-4%)
 • ใหม่ล่าสุด
  ซุม ซวา กุม ..พระตะบอง 2 วัน
  6,900.00 ฿
  7,900.00 ฿  (-13%)
 • ขายดี
  ซุม ซวา กุม พระตะบอง 3 วัน
  7,900.00 ฿
  8,900.00 ฿  (-11%)
 • ขายดี
  พระตะบอง – เสียมเรียม 4 วัน รับด่านอรัญประเทศ
  15,400.00 ฿
  15,900.00 ฿  (-3%)
 • 4 วัน เจาะลึกกลุ่มปราสาท หริหราลัย พนมกุเลน รับสนามบินเสียมเรียบ
  12,500.00 ฿
  12,900.00 ฿  (-3%)
 • เจาะลึกกลุ่มปราสาทหริหราลัย-พนมกุเลน 4วัน เริ่มด่านอรัญ
  13,500.00 ฿
  13,900.00 ฿  (-3%)
 • Play Golf เมืองเสียมเรียบ กัมพูชา 3 วัน 2 คืน
  14,500.00 ฿
  14,900.00 ฿  (-3%)