เกาะรงกัมพูชา 4วัน 2คืน

SKU : เกาะรงกัมพูชา 4วัน 2คืน

Price

14,999.00 ฿

Quantity to buy
Total 14,999.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

เกาะรงกัมพูชา 4วัน 2คืน


กำหนดการเดินทาง

25 – 28 เมย .,02 – 05,09-12,16-19,23-26 พค.

06 – 09 ,20-23,27-30 มิย.67 

04 – 07,11-14,18-21,25-28 กค. 

08 – 11,15-18,22-25 สค.

29 สค. – 01 กย.,05-08กย. 

12-15,19-22 ,26 –29 กย. 


ราคา ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง

ราคา ท่านละ 14,999 บาท

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาทวันแรก        กรุงเทพฯ (ถนนข้าวสาร) - ท่าเรือบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

22.00 น.  คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ ถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.00 น. นำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยรถบัสปรับอากาศ


วันที่สอง ท่าเรือบ้านหาดเล็ก – ด่านพรหมแดนบ้านหาดเล็ก (ชายแดนไทย-กัมพูชา) – ตลาดเช้าเกาะกง

              ท่าเรือดาราสาคร (เกาะกง) - ท่าเรือโตตาเต (เกาะรง) - เข้าที่พัก - ชมป่าชายเลน (ไม่รวมพายเรือคายัค)

06.00 น. เดินทางถึง ท่าเรือบ้านหาดเล็ก เป็นจุดที่แคบที่สุดของประเทศไทย และเป็นเมืองสุดท้ายในภาคตะวันออก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ท่าเรือบ้านหาดเล็ก  

07.30 น. ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศจากท่าเรือบ้านหาดเล็ก เพื่อไปยังด่านพรหมแดนบ้านหาดเล็ก

(สำคัญมาก.......ใช้พาสปอร์ตในการข้ามด่านเท่านั้น และพาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนขึ้นไป) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านไปยัง เกาะกง จังหวัดเกาะกง เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศกัมพูชา เป็นเมืองริมทะเลที่สวยงาม หลายคนอาจจะรู้จักเกาะกงในเรื่องของโรงแรมและคาสิโน แต่ครั้งนี้อยากพาทุกท่านไปรู้จักเกาะกงในแง่ของธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวบ้านกัน แวะเที่ยวชม ตลาดเช้าเกาะกง เป็นตลาดตรวจนับรับซื้อพืชพันธุ์ธัญญาหารของชาวพื้นเมือง เพื่อไปขายต่อที่ตลาดบ้านหาดเล็กเฉพาะ และมีสินค้าราคาถูก

11.00 น. นำท่านไปยัง ท่าเรือดาราสาคร เพื่อข้ามไปยัง ท่าเรือโตตาเต (เกาะรง) (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) โดยเรือ Speed Boat เกาะรง (Koh Rong) ตั้งอยู่กลางอ่าวไทยชายฝั่งทะเลของกัมพูชา อำเภอพระสีหนุลวิลด์ จังหวัดพระสีหนุ เป็นเมืองชายฝั่งทะเลแห่งหนึ่ง เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศกัมพูชา หาดทรายขาว น้ำทะเลสีฟ้าสด แทบจะไม่มีสิ่งปลูกสร้างฝีมือมนุษย์ ทำให้เกาะรงกลายเป็นเกาะในฝันของใครหลายคน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน – บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก LONG BEACH RESORT, KOH RONG หรือเทียบเท่า 

https://www.longbeachresortkohrong.com/ (BANGKALOW WITH GARDEN VIEW – 60 ตรม.)

15.00 น. นำท่าน เที่ยวรอบเกาะรง ชมเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน Prek Ta Sok Eco-Tourism Community

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

จากนั้นให้ทุกท่านได้พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย


วันที่สาม รีสอร์ท - ครึ่งวันเช้า ดำน้ำที่เกาะรง 2 จุด (จอยทริป) – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นบ้านที่เกาะโต๊ย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านนั่งสปี๊ดโบ๊ทสู่ทริป ดำน้ำที่เกาะรง เพลิดเพลินไปกับการผจญภัยในน้ำแบบครึ่งวันสุดมันส์ที่แสน งดงาม คุณจะได้พักผ่อนนอนอาบแดดบนหาดทรายขาว ตื่นตาตื่นใจไปกับโลกใต้น้ำที่เต็มไปด้วยปะการังและสัตว์น้ำอีกว่า 600 สายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นหมึกกระดอง, ปลาสินสมุทร, ปลาผีเสื้อ, ปลานกแก้ว, ปลาปักเป้า, ม้าน้ำ และสัตว์

อื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งที่อาศัยอยู่ในปะการังและบริเวณรอบ ๆ อย่าพลาดโอกาสที่จะได้สัมผัสช่วงเวลาสุดพิเศษที่สวรรค์บนดินแห่งนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ (ข้าวกล่อง+น้ำดื่ม)

บ่าย นำท่านเดินทางกลับที่พัก เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย หรือ เล่นน้ำได้ที่หน้าหาดของรีสอร์ท

เย็น นำท่านไป เกาะโต๊ย ชม ร้านสินค้าพื้นบ้าน สินค้ากัมพูชาของฝากเด็ดๆ จากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิเช่น สินค้าประเภทงานแฮนด์เมด, งานแกะสลัก, ข้าวหอมผกาลำดวน, ไวน์ข้าวสมบาย, ผ้าพันคอย้อมคราม, ข้าวหลาม, ข้าวเหนียวงานัมเทรป รวมถึงอาหาร เป็นต้น ถือเป็นสิ่งที่โดดเด่นจนกลายเป็นของฝากจากกัมพูชาที่ต้องแวะซื้อก่อนกลับบ้านให้ได้ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัคตาคาร 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก LONG BEACH RESORT, KOH RONG หรือเทียบเท่า 

https://www.longbeachresortkohrong.com/ (BANGKALOW WITH GARDEN VIEW – 60 ตรม.)


วันที่สี่ รีสอร์ท - ท่าเรือโตตาเต (เกาะรง) – ท่าเรือดาราสาคร (เกาะกง) – ข้ามด่านบ้านหาดเล็ก (ชายแดนกัมพูชา-ไทย) ท่าเรือบ้านหาดเล็ก – กรุงเทพฯ

05.00 น. ให้ทุกท่านเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย และทำการเช็คเอ้าท์ เพื่อเดินทางออกจากที่พัก

05.30 น. นำทุกท่านไปยังท่าเรือท่าเรือโตตาเต (เกาะรง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบ Set Box

06.30 น. นำท่านนั่งสปี๊ดโบ๊ทข้ามมายัง ท่าเรือดาราสาคร (เกาะกง) (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) เพื่อข้ามด่านชายแดนกัมพูชา-ไทย 

07.30 น. ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศจากท่าเรือดาราสาคร เพื่อไปยังด่านพรหมแดนบ้านหาดเล็ก (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)

10.30 น. นำทุกท่าน ข้ามด่านชายแดนกัมพูชา-ไทย ด่านพรหมแดนบ้านหาดเล็ก โปรดเตรียมเอกสารผ่านแดนให้เรียบร้อย (สำคัญมาก.......ใช้พาสปอร์ตในการข้ามด่านเท่านั้น และพาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนขึ้นไป) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ท่าเรือบ้านหาดเล็ก

บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ ถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร

19.30 น. เดินทางถึง ถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

...........................................................................................................................................................................................

 

ราคาเปลี่ยนแปลงตามวันหยุดยาวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคานี้รวมค่าผ่านชายแดนเรียบร้อยแล้ว

 หมายเหตุ   

-     เด็กอายุ 0-3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย  

-     เด็กอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป คิดราคาเท่ากับผู้ใหญ่ 

-     จอยแลนด์ ลดจากราคาทัวร์ 800 บาทต่อท่าน

 วันหยุดเทศกาล  13-17 ตค, 26-29 พย, 30-31 ธค 2567 แจ้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม 

อัตรานี้รวม 

 ค่ารถบัสไป-กลับ กรุงเทพ - เกาะรง, กัมพูชา ตามรายการที่ระบุ 

 ค่าเรือเร็ว "ไป-กลับ" ท่าเรือดาราสาคร-เกาะรง ตามรายการที่ระบุ

 ค่ารถ "รับ-ส่ง" ท่าเรือ-รีสอร์ท ตามรายการที่ระบุ

 ห้องพัก 2 คืน โรงแรมระดับมาตรฐาน ตามรายการที่ระบุ (2 ท่าน/ห้อง)

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการที่ระบุ

 ฟรีวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย (หากมีชาวต่างชาติโปรดแจ้งให้ทราบ)

 มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดไทย คอยให้คำแนะนำในการเดินทาง 

 ประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท  

อัตรานี้ไม่รวม

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 ค่าดำเนินการอื่นๆ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย และค่าดำเนินการแจ้ง เข้า-ออกประเทศ

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่นอกจากทัวร์ดำเนินการให้ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่า Shopping สินค้าต่างๆ ฯลฯ (กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการ)

• การชำระเงิน - จองทัวร์ล่วงหน้า 45 วันก่อนการเดินทาง ชำระมัดจำค่าทัวร์ 50%

- ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

• เงื่อนไขและระเบียบการเดินทาง

 พาสปอร์ตหรือวีซ่านักท่องเที่ยวทุกท่าน มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

 คนไทยค่าแรกเข้าผ่านชายแดนกัมพูชา 200 บาท/ท่าน  

 ราคาเปลี่ยนแปลงตามวันหยุดยาวและวันหยุดนักขัตฤกษ์

Visitors: 53,629