4วัน พนมเปญ พระตะบอง รับสนามบินพนมเปญ

  DOWNLOAD PROGRAM

SKU : พนมเปญ-พระตะบอง4วัน4pax

Price

15,500.00 ฿

Quantity to buy
Total 15,500.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

พนมเปญ พระตะบอง 4 วัน 3 คืน 

4 ท่านกำหนดวันเดินทางได้ 

วันแรก   พนมเปญ - วัดพนม  -พระตะบอง              (- /กลางวัน/เย็น)

วันที่สอง    พระตะบอง – ปราสาทบานอน – แวะไร่องุ่น – ปราสาทเอกพนม     (เช้า/กลางวัน/เย็น )

วันที่สาม    พระตะบอง - วัดช้างเผือก – ศาลากลาง - วัดสำรอง – พนมเปญ      (เช้า/กลางวัน/เย็น)

วันที่สี่     พนมเปญ – คุกตวลสเลง - ตลาด ซาทะไม        (เช้า/กลางวัน)

  

Visitors: 45,677