พนมเปญ-เสียมเรียบ 3วัน รับพนมเปญ-ส่งเสียมเรียบ

 DOWNLOAD PROGRAM

SKU : พนมเปญ-เสียมเรียบ 3วัน รับพนมเปญ-ส่งเสียมเรียบ

Price

12,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 12,900.00 ฿

พนมเปญ-เสียมเรียบ 3วัน

รับพนมเปญ-ส่งเสียมเรียบ


วันแรก พนมเปญ ( กลางวัน - เย็น )


วันที่สอง พนมเปญ - เสียมเรียบ (เช้า - กลางวัน - เย็น )


วันที่สาม เสียมเรียบ- นครวัตร (เช้า - กลางวัน - เย็น )


อัตราค่าบริการรวม

- โรงแรมห้องเตียงคู่ร่วมกัน

- บริการรับส่งภาคพื้นดินทั้งหมดเป็นแผนการเดินทาง

- อาหารตามที่ระบุในโปรแกรม

- ค่าสถานที่ท่องเที่ยวและค่าเข้าชมตามกำหนดการเดินทาง

- ไกด์นำเที่ยวพูดภาษาไทย


อัตราค่าบริการไม่รวม

-Tipping for guide & driver 100 บาท/คน/วัน

- เครื่องดื่มจ่ายเพิ่ม

- ตั๋วเครื่องบิน

- วีซ่ากัมพูชากรณีต่างชาติPhnom Penh Hotel  4* The Onra Hotel or similar www.theonrahotel.com 

Siem Reap Hotel 4* Angkor Holiday Hotel or similar  www.angkorholidayhotel.com 

Order form
First Name *
Last Name *
Email *
Tel. *

Do not have enough stock

Out of stock

Visitors: 45,674