• ย่างกุ้ง – หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน
  10,900.00 ฿
 • มัณฑะเลย์- พุกาม 4 วัน 3 คืน
  9,800.00 ฿
 • มัณฑะเลย์-มินกุน 3 วัน 2 คืน
  8,700.00 ฿
 • 3 วัน ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
  8,900.00 ฿
 • 3 วัน ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม
  8,400.00 ฿
 • ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 2 วัน 1 คืน 2 ท่านเดินทางได้
  7,900.00 ฿
 • ย่างกุ้ง มหาเจดีย์ชเวดากอง 1 วัน 2 ท่านเดินทางได้เลย
  4,900.00 ฿
Visitors: 53,632