ย่างกุ้ง มหาเจดีย์ชเวดากอง 1 วัน 2 ท่านเดินทางได้เลย

Download Program 

รหัสสินค้า : 1day-rgn

ราคา

4,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 4,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Explore ย่างกุ้ง มหาเจดีย์ชเวดากอง วันเดียวเที่ยวได้

กำหนดการเดินทาง เดินทางได้ทุกวัน

วันแรก  กรุงเทพฯ –ย่างกุ้ง –พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – เจดีย์โปว์ตาทาวน์ 

เทพทันใจ– ตลาดสก๊อต–ย่างกุ้ง               (-,L,-)

อัตรานี้รวม       

-ค่ายานพาหนะในการนำเที่ยวชมตามรายการ         -ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ                        

-ค่าธรรมเนียมในการเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ           -ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการ               

-ค่าประกันโควิท 


Visitors: 27,341