ดาลัท ญาจาง 4 วัน 3 คืน สุดคุ้ม สวนสนุก วินเพิร์ล Vinpearl land รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่น

 Download Program

SKU : ดาลัท ญาจาง 4 วัน 3 คืน สุดคุ้ม สวนสนุก วินเพิร์ล Vinpearl land รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่น

Price

15,500.00 ฿

Total 15,500.00 ฿

ดาลัท ญาจาง 4 วัน 3 คืน สุดคุ้ม

สวนสนุก วินเพิร์ล Vinpearl land รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่น

4 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน

วันแรก       สนามบินสุวรรณภูมิ–เมืองญาจาง- Dalat ZooDoo - DRAGON TEMPLE - Valley of Love in Dalat ( - / L / D ) 

วันที่สอง      ดาลัทซิตี้ทัวร์ - DINH 1 พระราชวังดาลัท - CRAZY HOUSE – DALANTA WATERFALL    ( B / L / D )

วันที่สาม     ญาจาง - ปราสาทโพนคร-วัดลองเซิน -โบสถ์หินญาจาง- สวนสนุกวินเพิร์ล Vinpearl land

 ( B / L / D )

วันที่สี่             สนามบินญาจาง– สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                     ( B / - / - )


    

Order form
First Name *
Last Name *
Email *
Tel. *

Do not have enough stock

Out of stock

Visitors: 45,678