เจาะลึกเวียดนาม เหนือ กลาง ใต้ 7 วัน 6 คืน 4 ท่านเดินทางได้

  DOWNLOAD  PROGRAM

SKU : เจาะลึกเวียดนาม7วัน4ท่านเดินทาง

Price

27,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 27,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

เจาะลึกเวียดนาม เหนือ กลาง ใต้ 7 วัน 6 คืน

ฮานอย ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ มหัศจรรย์ถ้ำด่งเทียนคุง สุสานประธานโฮจิมินห์

ทำเนียบประธานาธิบดีบ้านพักโฮจิมินห์ วัดเจดีย์เสาเดียว วิหารวรรณกรรม

ทะเลสาบคืนดาบ ศาลเจ้าหง็อกเซิน ช้อบปิ้งถนนเก่า 36 สาย

ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ พระราชวังเว้ สุสานจักรพรรดิ์ไคดิงห์ ล่องเรือแม่น้ำหอม

วัดเทียนมูเมืองโบราณฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น อุโมงค์กูจี พิพิธภัณฑ์สงคราม โบสถ์นอร์ทดาม ช้อบปิ้งตลาดเบนถัน (7วัน/6คืน) โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์


10 ท่านออกเดินทาง 27900 บาท

7-9 ท่านออกเดินทาง 33900 บาท

4-6 ท่านออกเดินทาง 36900 บาท


วันแรก กรุงเทพฯ - ฮานอย - อ่าวอาลองเบย์

วันที่สอง    ล่องเรือฮาลองเบย์ – ฮานอย – ชมหุ่นกระบอกน้ำ

วันทีสาม    ฮานอย – ดานัง

วันที่สี่ ดานัง - ฮอยอัน – เว้

วันที่ห้า เว้ - โฮจิมินห์

วันที่หก      โฮจิมินห์ - อุโมงค์กูจี – ช้อบปิ้งตลาดเบนถัน

วันที่เจ็ด โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ

Visitors: 51,697