ญาจาง- ดาลัท 4 วัน 3 คืน

 DOWNLOAD PROGRAM 

SKU : ญาจาง- ดาลัท 4 วัน 3 คืน

Price

13,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 13,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

ญาจาง- ดาลัท 4 วัน 3 คืน


วันแรก: มาถึง - ญาจาง - ดาลัด (L/D)

ถึงสนามบิน Cam Ranh Int’ FD646 08.00 - 10.00 น. กินข้าวเที่ยง. จากนั้นเดินทางสู่เมืองดาลัด เยี่ยมชมสวนแสงลูเมียร์ อาหารเย็น. ช้อปปิ้งฟรีที่ตลาดกลางคืน รับประทานอาหารเย็นและพักค้างคืนที่เมืองดาลัด


วันที่ 2: ดาลัท (B/L/D)

หลังอาหารเช้า เยี่ยมชมน้ำตกดาตันลาโดยรถไฟเหาะ เยี่ยมชมเจดีย์ตรุกลัมโดยกระเช้าไฟฟ้า เช็คอินที่จัตุรัสลัมเวียน สวนไฮเดรนเยีย จากนั้นเดินทางสู่ญาจาง รับประทานอาหารเย็น ชอปปิ้งฟรีที่ตลาดกลางคืน และพักค้างคืนที่ญาจาง


วันที่ 3: ญาจาง (B/L/D)

หลังอาหารเช้า เดินทางไปยัง Vinpearl Land โดยทางเรือ เยี่ยมชมโบสถ์หิน รับประทานอาหารเย็น และพักค้างคืนที่ญาจาง


วันที่ 4: ออกเดินทาง (B)

หลังอาหารเช้า เยี่ยมชม Sanest House นำส่งสนามบินเพื่อเดินทางกลับบ้าน FD647 10.30 - 12.30 น.     

 สิ้นสุดการให้บริการ./.


รวมทั้ง:

• ไกด์พูดภาษาไทย / • รถนำเที่ยวตามโปรแกรม • มาตรฐานโรงแรม พร้อมอาหารเช้า

• มื้ออาหารตามโปรแกรม /  • ตั๋วเที่ยวชมสถานที่ตามที่กล่าวไว้


ไม่รวม:

•ประกันการเดินทาง • ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศและในประเทศ

 

 

Visitors: 53,631