บาหลี 4 วัน เดินทางได้ทุกวัน ราคาเริ่ม 2 คน ถึง 30 กย

 DOWNLOAD PROGRAM

รหัสสินค้า : 4daysBali_Till Sep 2022start2pax

ราคา

12,500.00 ฿


12,900.00 ฿

 (-3%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 12,500.00 ฿

บาหลี 4 วัน 3 คืน 2 ท่าน กำหนดวันเดินทางได้ ทำทัวร์เฉพาะคณะของท่าน เดินทางเอง ไปพบไกด์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ ที่สนามบินเมืองเดนปาซาร์

วันแรก  กรุงเทพฯ – เดนปาซาร์ (บาหลี) - GWK Park – วัดอูลูวาตู (อาหารกลางวัน / เย็น)

วันที่สอง ระบำบารอง - คินตามณี – ภูเขาไฟ และทะเลสาบบาตูร์ – ชิมกาแฟบาหลี วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัค 

วันที่สาม เบดูกูล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลุน ดานู บราตัน –วัดเม็งวี – วิหารทานาล็อต  

วันที่สี่ เดนปาซาร์ – กรุงเทพฯ (อาหารเช้า)


ราคา 2 ท่าน เริ่มต้น 12900 บาท

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด