จาการ์ต้า 3 วัน เดินทางได้ทุกวัน 2 ท่านขึ้นไป

  DOWNLOAD PROGRAM

SKU : 3days-Jakarta

Price

12,500.00 ฿

Quantity to buy
Total 12,500.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

จาการ์ต้า 3 วัน เดินทางได้ทุกวัน 2 ท่านขึ้นไป

วันแรก จาการ์ต้า (อาหารเย็น)

วันที่สอง จาการ์ต้า-TAMAN MINI เมืองจำลองแห่งอินโดนีเซีย -Mangga Dua (อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น) 

วันที่สาม จาการ์ต้า –-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ กรุงจาการ์ต้า National Museum - กรุงเทพฯ (อาหารเช้า / กลางวัน)

Visitors: 53,631