บาหลี - นูซา เปอนิด้า 4 วัน 4 ท่าน เดินทางได้

  DOWNLOAD PROGRAM

รหัสสินค้า : บาหลี-นูซาเปอนิด้า 4 วัน

ราคา

12,300.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 12,300.00 ฿

บาหลี - นูซา เปอนิด้า 4 วัน 

ชมทัศนียภาพของภูเขาไฟที่ยังคงร่องรอยการระเบิดในอดีต ที่ คินตามานี ชมความงามของ ภูเขาไฟ กูนุง บาตูร์ และ ทะเลสาบบาตูร์

ชมวังเก่า และเมืองหลวงเก่าของบาหลี ที่ อูบุด

เก็บภาพประทับใจ ที่ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธ์ และ ชมวิหารกลางทะเล  วิหารทานาล็อต ชมความงามของท้องทะเลบาหลี  นั่งเรือไป เกาะนูซา เปอนิดา  เที่ยวเกาะ ชมหินไดโนเสาร์ เดินเล่นชายหาด ดำน้ำตื้น  

 ทำทัวร์เฉพาะคณะของท่าน เดินทางเอง ไปพบไกด์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ ที่สนามบินเมืองเดนปาซาร์

วันแรก    กรุงเทพฯ – เดนปาซาร์ (บาหลี) – ทานาล็อต                         (อาหารกลางวัน / เย็น)

วันที่สอง             อูบุด – คินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์ – กาแฟบาหลี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์    (อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น)

วันที่สาม       NUSA PENIDA ISLAND – KELINGKING BEACH         (อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น)

วันที่สี่       สวนพระวิษณุ - เดนปาซาร์ – กรุงเทพฯ                          (อาหารเช้า)
แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 27,702