เจาะลึกเมือง ย็อกยาการ์ต้า 4 วัน 3 คืน

 DOWNLOAD PROGRAM 

SKU : เจาะลึกเมือง ย็อกยาการ์ต้า

Price

15,500.00 ฿

Quantity to buy
Total 15,500.00 ฿

เจาะลึกเมือง ย็อกยาการ์ต้า

 ทำทัวร์เฉพาะคณะของท่าน เดินทางเอง ไปพบไกด์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ ที่สนามบินเมืองเดนปาซาร์

วันแรก  กรุงเทพฯ-จาการ์ตา-ย็อกยาการ์ต้า 

วันที่สอง  วัดเมนดุต (Mendut) - วังสุลต่าน – ช็อปปิ้งตลาดท้องถิ่น -  วัด Ratu Boko

วันที่สาม  มหาสถูปบุโรพุทโธ – จันทิเมนดุต – จันทิประวน - มหาเทวาลัยปรัมบะนัน

วันที่สี่    ย็อกยาการ์ต้า – จาการ์ต้า - กรุงเทพฯ 

Order form
First Name *
Last Name *
Email *
Tel. *

Do not have enough stock

Out of stock

Visitors: 53,629