บาหลี 3 วัน รับสนามบินเดนปาซาร์

  DOWNLOAD PROGRAM

SKU : บาหลี3d

Price

9,800.00 ฿

Quantity to buy
Total 9,800.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

บาหลี 3 วัน 2 คืน 2 ท่านเดินทางได้

สัมผัสธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรมของชาวบาหลี

ชมทัศนียภาพของภูเขาไฟที่ยังคงร่องรอยการระเบิดในอดีต ที่ คินตามานี ชมความงามของ ภูเขาไฟ กูนุง บาตูร์ และ ทะเลสาบบาตูร์

เก็บภาพประทับใจ ที่ วิหารทานาล็อต และ ชมวิวเมืองเดนปาซาร์ ที่ สวนพระวิษณุ GWK PARK


วันแรก          กรุงเทพฯ – เดนปาซาร์ (บาหลี) – ทานาล็อต           (อาหารกลางวัน / เย็น)

วันที่สอง       อูบุด – คินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์ – กาแฟบาหลี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์    (อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น)

วันที่สาม       สวนพระวิษณุ - เดนปาซาร์ – กรุงเทพฯ            (อาหารเช้า)

Visitors: 45,670