บาหลี 3 วัน เดินทางได้ทุกวัน ราคาเริ่ม 2 คน ถึง 30 กย

  DOWNLOAD PROGRAM

รหัสสินค้า : บาหลี3d2paxstill30sep

ราคา

9,500.00 ฿


9,900.00 ฿

 (-4%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 9,500.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

บาหลี 3 วัน 2 คืน 2 ท่านเดินทางได้

สัมผัสธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรมของชาวบาหลี

ชมทัศนียภาพของภูเขาไฟที่ยังคงร่องรอยการระเบิดในอดีต ที่ คินตามานี ชมความงามของ ภูเขาไฟ กูนุง บาตูร์ และ ทะเลสาบบาตูร์

เก็บภาพประทับใจ ที่ วิหารทานาล็อต และ ชมวิวเมืองเดนปาซาร์ ที่ สวนพระวิษณุ GWK PARK


วันแรก           กรุงเทพฯ – เดนปาซาร์ (บาหลี) – ทานาล็อต           (อาหารกลางวัน / เย็น)

วันที่สอง       อูบุด – คินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์ – กาแฟบาหลี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์     (อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น)

วันที่สาม       สวนพระวิษณุ - เดนปาซาร์ – กรุงเทพฯ             (อาหารเช้า)