3วัน นครวัด นครธม เริ่มด่านอรัญ

 Download Program

SKU : 3d2n-angkor-pp

Price

8,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 8,900.00 ฿

3 วัน 2 คืน นครวัด นครธม เริ่มด่านอรัญประเทศ เดินทางได้ทุกวัน

อลังการ...เที่ยวมหาปราสาทนครวัด เมืองพระนครธม ปราสาทหินทรายสีชมพูบันทายสรี

ปราสาทตาพรหม ล่องเรือโตนเลสาบชมวิถีชีวิตชาวประมง 3 วัน 2 คืน

พิเศษ นั่งสามล้อชมเมือง


วันแรก  อรัญประเทศ จ.สระแก้ว - ปอยเปต – เมืองเสียมเรียบ – โตนเลสาบ     (-/เที่ยง/เย็น)


วันที่สอง ปราสาทบันทายสรี – นครธม – ตาพรหม – ปราสาทนครวัด  -เขาพนมบาเค็ง        (เช้า/เที่ยง/เย็น)


วันที่สาม  ช้อปปิ้งตลาดเก่า – หมู่บ้านแกะสลักหินทราย - ช้อปปิ้งตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพฯ         (เช้า/เที่ยง/-) กรณี เช่า รถตู้ Vip รับ ส่ง กรุงเทพ อรัญประเทศ ราคาเที่ยวละ 5500 บาท รวมน้ำมันแล้ว

Order form
First Name *
Last Name *
Email *
Tel. *

Do not have enough stock

Out of stock

Visitors: 45,669