3 วัน นครวัด นครธม รับสนามบินเสียมเรียบ

  DOWN LOAD PROGRAM 

รหัสสินค้า : 3d2nAngkorwat-siemreap

ราคา

11,700.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 11,700.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

3 วัน 2 คืน นครวัด นครธม รับสนามบินเสียมเรียบ เดินทางได้ทุกวัน

มนต์เสน่ห์แห่งปราสาทขอมโบราณ

โตนเลสาป – นครวัด – นครธม - บันทายศรี – ตาพรหม- ตลาดซาจ๊ะ  

รับสนามบินเสียมเรียบ 3 วัน 2คืน      วันแรก    เมืองเสียมเรียบ – โตนเลสาป – เขาพนมบาเค็ง       (-/เที่ยง/เย็น)


วันที่สอง  ปราสาทบันทายสรี – นครธม – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทนครวัด      (เช้า/เที่ยง/เย็น)


วันที่สาม     เสียมเรียบ – วัดใหม่   (เช้า/เที่ยง/-)

Visitors: 27,704